Співробітники кафедри ОП та НС

Гармаш Богдан Костянтинович

в.о. завідувача кафедри, доцент, к.т.н.

Гармаш Богдан Костянтинович

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.03 при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.17.01 – «Технологія неорганічних речовин».

Напрямок наукової діяльності: хімія, хімічна технологія та екологія; безпека умов праці; цивільний захист.

Автор понад 70 публікацій.

Брусенцов Віталій Гаврилович

професор, д.т.н.

Брусенцов Віталій Гаврилович

Доктор технічних наук з 2014 року. Кандидатську дисертацію захистив у 1991р. за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці та пожежна безпека» у спеціалізованій вченій раді К 114.05.04 Московського інституту інженерів залізничного транспорту.

Докторську дисертацію захистив у 2013 р. за спеціальністю 05.01.04 – «Ергономіка» у спеціалізованій вченій раді Д 64.059.03 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Напрямок наукової діяльності: безпека умов праці, ергономіка, об’єктивний контроль рівня професійної надійності людини-оператора, цивільна безпека.

Автор понад 145 наукових праць.

Третьяков Олег Вальтерович

професор, д.т.н.

Третьяков Олег Вальтерович

Доктор технічних наук з 2016 р. Спеціальність – 21.06.01 – екологічна безпека.
Тема:«Підвищення екологічної безпеки об’єктів енерго- та водопостачання шляхом управління
процесом гомогенної кристалізації».

Напрямок наукової діяльності: екологічна безпека, цивільна безпека, охорона праці,
цивільний захист

Автор понад 380 наукових праць

Козодой Дмитро Сергійович

доцент, к.т.н.

Козодой Дмитро Сергійович

У 2002 році закінчив Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Охорона навколишнього природного середовища та безпека на транспорті».

У 2020 році отримав ступінь магістра в Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 275 – Транспортні технології.

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді К 08.085.03 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури» за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці».

Напрямок наукової діяльності: управління професійним ризиком, удосконалення СУОП на залізничному транспорті, безпека праці та запобігання аварійним ситуаціям при виконанні робіт з небезпечними вантажами, зниження виробничого шуму, правові аспекти охорони праці в
Україні, експертиза та сертифікація в охороні праці.

Гарант освітньої програми «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті»

Дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності з 2012 року

 

Автор понад 111 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи 23, патентів на корисну модель та винаходи 11.

Костиркін Олег Володимирович

к.т.н., доцент

Костиркін Олег Володимирович

Кандидат технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив за спеціальністю 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Напрямок наукової діяльності: Питання дослідження впливу оксидів ВаО, CoO, Fe2O3 , Al2O3. у складі композиційних матеріалів на їх захисні властивості від електромагнітного випромінювання та створення нових захисних композиційних матеріалів на базі цих оксидів. Питання цивільного захисту та надзвичайних ситуацій на залізниці.

Автор 140 публікацій, з них понад 90 наукових, має 2 патенти (авторські свідоцтва)

Катковнікова Лідія Анатоліївна

доцент, к.т.н.

Катковнікова Лідія Анатоліївна

В 1978 році закінчила  Харківський політехнічний інститут

Кандидат технічних наук з 1986 року. Дисертацію захистила при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.17.01 – «Технологія неорганічних речовин».

Напрямок наукової діяльності: хімія, хімічна технологія та екологія; безпека умов праці

Автор понад 55 публікацій.

Козодой Наталія Володимирівна

Старший викладач

Козодой Наталія Володимирівна

У 2002 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальність «Професійне навчання. Електроенергетика». В 2018 році закінчила Харківський національний університет міського господарства ім.О.М. Бекетова та отримала диплом магистра за спеціальністю «Цивільна безпека».

Напрямок наукової діяльності: цивільна безпека, управління професійним ризиком, профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань

Автор 20 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Григор’єва  Євгенія Сергіївна

к.т.н, старший викладач

Григор’єва Євгенія Сергіївна

В 2004 році закінчила Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «Світлотехніка і джерела світла».

В 2015 році закінчила Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)».

Кандидат технічних наук з 2023 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 08.085.01 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці, тема «Удосконалення ризик-орієнтованого підходу до оцінювання умов праці на основі впровадження інтегрального показника».

Напрямок наукової діяльності: менеджмент охорони здоров’я та безпеки праці, управління трудовими відносинами, професійні та виробничі ризики, цивільна безпека.

Автор понад 60 публікацій наукового  та навчально-методичного характеру.