Співробітники кафедри ОП та НС

Костиркін Олег Володимирович

в.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент

Костиркін Олег Володимирович

Кандидат технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив за спеціальністю 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин.

Напрямок наукової діяльності: Питання дослідження впливу оксидів ВаО, CoO, Fe2O3 , Al2O3. у складі композиційних матеріалів на їх захисні властивості від електромагнітного випромінювання та створення нових захисних композиційних матеріалів на базі цих оксидів. Питання цивільного захисту та надзвичайних ситуацій на залізниці.

Автор 140 публікацій, з них понад 90 наукових, має 2 патенти (авторські свідоцтва)

Козодой Дмитро Сергійович

доцент, к.т.н.

Козодой Дмитро Сергійович

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді К 08.085.03 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці»

Напрямок наукової діяльності: управління професійним ризиком, удосконалення СУОП на залізничному транспорті, безпека праці та запобігання аварійним ситуаціям при виконанні робіт з небезпечними вантажами, зниження виробничого шуму, правові аспекти охорони праці в Україні

Автор понад 94 наукових праць. З них понад 75 науково-методичних та 19 навчально-методичного характеру.

Брусенцов Віталій Гаврилович

професор, д.т.н.

Брусенцов Віталій Гаврилович

Доктор технічних наук з 2014 року. Кандидатську дисертацію захистив у 1991р. за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці та пожежна безпека» у спеціалізованій вченій раді К 114.05.04 Московського інституту інженерів залізничного транспорту.

Докторську дисертацію захистив у 2013 р. за спеціальністю 05.01.04 – «Ергономіка» у спеціалізованій вченій раді Д 64.059.03 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Напрямок наукової діяльності: об’єктивний контроль рівня професійної надійності людини-оператора, цивільна безпека.

Автор понад 145 наукових праць

Гармаш Богдан Костянтинович

доцент, к.т.н.

Гармаш Богдан Костянтинович

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.03 при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.17.01 – «Технологія неорганічних речовин».

Напрямок наукової діяльності: технологія неорганічних речовин, цивільна безпека, охорона праці, екологія.

Автор понад 45 наукових праць.

Козодой Наталія Володимирівна

Старший викладач

Козодой Наталія Володимирівна

У 2002 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальність «Професійне навчання. Електроенергетика». В 2018 році закінчила Харківський національний університет міського господарства ім.О.М. Бекетова та отримала диплом магистра за спеціальністю «Цивільна безпека».

Напрямок наукової діяльності: цивільна безпека, управління професійним ризиком, профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань

Автор 15 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Григор’єва  Євгенія Сергіївна

асистент

Григор’єва Євгенія Сергіївна

В 2004 році закінчила Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «Світлотехніка і джерела світла». В 2015 році закінчила Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)».

Напрямок наукової діяльності: системи автоматизації гіркових процесів, цивільна безпека.

Автор понад 29 наукових  та навчально-методичних робіт.