Гармаш Богдан Костянтинович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н.

Рік народження: 1977

Освіта:

У 2000 році закінчив Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами». У 2002 р. закінчив Ліонський університет – 1 Ім. Клода Бернарда, Французька Республіка, та отримав диплом про вищу освіту за спеціальністю «Екологічний менеджмент».

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.03 при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.17.01 – «Технологія неорганічних речовин».

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: технологія неорганічних речовин, цивільна безпека, охорона праці, екологія.

Автор:

Автор понад 45 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Вибрані публікації:

1. Цивільний захист та попередження надзвичайних ситуацій, в тому числі на залізничному транспорті / Гармаш Б.К., Ворожбіян М.І., Мороз М.О., Костиркін О.В. Харків : УкрДУЗТ. 2016. 249 с.

2. Гармаш Б. К. Мороз М. О. Основи екології : конспект лекцій. Харків,2016. 78 с.

3. Гармаш Б.К., Костиркін О.В., Білецька Є.С. Практикум до виконання завдань з дисципліни «Атестація робочих місць» для студентів освітньої програми «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті». Харків:УкрДУЗТ, 2017. 22 с.

4. Гармаш Б.К. Пожежна безпека на залізничному транспорті. Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті. УкрДУЗТ, Харків,
2018. С. 80–82.

5. Гармаш Б.К., Білецька Є.С. Вдосконалення технологічної схеми виробництва стабілізованого та промотованого каталізатора
середньотемпературної конверсії оксида вуглицю. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. Харків: НТУ «ХПІ». 2019. № 1. С. 65–71.

6. Гармаш Б. К., Білецька Є. С. Тестові завдання з дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» для самостійної роботи (частина перша). Харків, 2019. 39 с.

7. Tretyakov Oleg, Harmash Bohdan, Yevheniia Biletska. The Assessment of Labor Conditions According to Hazard Indicators on the Basis of Production Risk Determination. World Science. 1(53), Vol. 2. С. 28–33. doi: 10.31435/rsglobal_ws/31012020/6901.

8. Третьяков О.В., Гармаш Б.К., Білецька Є.С. Визначення рівня небезпеки працівників у робочій зоні за умови врахування сумісної дії шкідливих факторів на основі інтегрального показнику. Topical issues of the development of modern science. Софія, Болгарія, 2020. С. 914–924. URL: http://sci-conf.com.ua.

9. Tretyakov Oleg, Harmash Bohdan, Yevheniia Biletska. Industrial risk is the main indicator of the assessment of working conditions. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pр. 292–302. URL: http://sci-conf.com.ua.

10. Tretyakov Oleg, Harmash Bohdan, Yevheniia Biletska. Production risk assessment methods and criteria of workers in the transport industry. Eurasian scientific congress : аbstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pр. 162–166. URL: http://sci-conf.com.ua

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Атестація робочих місцьБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
2Надійність технічних систем і техногенний ризикБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
3Цивільний захистТелекомунікації та радіотехніка
4Цивільний захист та охорона праці в галузіОрганізація перевезень і управління на транспорті