Козодой Наталія Володимирівна

Посада: Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2002 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальність «Професійне навчання. Електроенергетика». В 2018 році закінчила Харківський національний університет міського господарства ім.О.М. Бекетова та отримала диплом магистра за спеціальністю «Цивільна безпека».

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: цивільна безпека, управління професійним ризиком, профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань

Автор:

Автор 15 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Охорона праці на залізничному транспорті: Навчальний посібник / Д.С. Козодой, О.В. Костиркін,С.О. Кисельова, Н.В. Козодой – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 124 с.
2. Іващенко М.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека» / М.Ю. Іващенко, Н.В. Козодой //Харків: УкрДУЗТ, 2019 – 35 с.
3. Особливості ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при перевезенні нафтопродуктів. С.О. Кисельова, О.В. Костиркін, Н.В. Козодой.// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференціі «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів» ( м.Харків, 14-15 листопада 2019 р.) – Тези доповідей – Харків: УкрДузт, 2019 – 16-17 С
4. Козодой Д.С. Дослідження метеорологічних умов виробничого середовища: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни « Основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / Д.С. Козодой, Н.В. Козодой, Л.А. Катковнікова // Харків: УкрДАЗТ, 2007 -26 с.
5. Козодой Д.С. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій» / Д.С. Козодой, Н.В. Козодой // Харків: УкрДУЗТ, 2019 – 50 с.
6. Методи оцінки професійного ризику з урахуванням комплексної дії шкідливих факторів. Козодой Н.В. Збірник наукових праць Української державної акамемії залізничного транспорту: Харків, 2014. – Вип. 144.- С.50-58
7. Журнал лабораторних робіт з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» усіх напрямів підготовки та форм навчання / Д.С. Козодой, О.В. Присяжний, Н.В. Козодой // Харків: УкрДУЗТ, 2017 – 30 с.
8. Обгрунтування розробки методики встановлення зв’язків міжрівнем професійної захворюваності і шкідливими факторами виробництва з урахуванням їх комплексної дії. Н.В. Козодой, Д.С. Козодой. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах», 8-9 грудня 2011р.: Тез. доп.- Харків, НТУ «ХПІ», 2011. – С. 68-70

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вступ до спеціальностіБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
2Соціально-економічні основи охорони праці.Безпека та охорона праці на залізничному транспорті
3Профілактика виробничого травматизму та професійних захворюваньБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
4Експертиза з охорони праціБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
5Основи охорони праціЕкономіка підприємства