Григор’єва Євгенія Сергіївна

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1977

Освіта:

Освіта: В 2004 році закінчила Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «Світлотехніка і джерела світла». В 2015 році закінчила Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)». В листопаді 2015 року вступила до заочної аспірантури Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи.

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: системи автоматизації гіркових процесів, цивільна безпека.

Автор:

Автор понад 29 наукових та навчально-методичних робіт.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Вибрані публікації:

1 Білецька Є.С. Аналіз систем автоматизації управління процесом розформування составів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Харків, 2016. № 160. С. 120.
2 Білецька Є.С. Вплив негативних факторів і надзвичайних подій на функціонування залізничного транспорту. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Харків, 2017. № 169. С. 147–149.
3 Гармаш Б.К., Костиркін О.В., Білецька Є.С. Практикум до виконання завдань з дисципліни «Атестація робочих місць» для студентів освітньої програми «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті». Харків: УкрДУЗТ, 2017. 22 с.
4 КацманМ.Д., АдаменкоМ.І., Білецька Є.С. Аналіз існуючих математичних моделей і комп’ютерних програм для прогнозування розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері. «Системи обробки інформації». Харків, 2018. № 1 (152). С. 155–162;
5 Гармаш Б. К., Білецька Є. С. Тестові завдання з дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» для самостійної роботи (частина перша). Харків, 2019. 39 с.
6 Tretyakov Oleg, Harmash Bohdan, Yevheniia Biletska. The Assessment of Labor Conditions According to Hazard Indicators on the Basis of Production Risk Determination. World Science. 1(53), Vol. 2. С. 28–33 doi: 10.31435/rsglobal_ws/31012020/6901.
7 Третьяков О.В., Гармаш Б.К., Білецька Є.С. Визначення рівня небезпеки працівників у робочій зоні за умови врахування сумісної дії шкідливих факторів на основі інтегрального показнику. Topicalissuesofthedevelopmentofmodernscience. Софія, Болгарія, 2020. С. 914–924. URL: http://sci-conf.com.ua.
8 Tretyakov Oleg, Harmash Bohdan, Yevheniia Biletska. Industrial risk isthe main indicator of the assessment of working conditions.Dynamics of the development of world science. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pр. 292–302. URL: http://sci-conf.com.ua.
9 Tretyakov Oleg, Harmash Bohdan, Yevheniia Biletska. Рroduction risk assessment methods and criteria of workers in the transport industry.Eurasianscientificcongress. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pр. 162–166.URL: http://sci-conf.com.ua.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи охорони праціУправління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках