Електромобілі та електропривод автономного транспорту

Шифр: 23964

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика або Історія України або Географія

Прохідний бал минулих років: 104.61

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 10/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Електромобілі та електропривод автономного транспорту

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Електромобілі та електропривод автономного транспорту” є к.т.н., доцент

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі електромеханіки, обслуговування та ремонту електромобілів, а також систем керування ними.

Студенти вчаться застосовувати сучасну елементну базу (мікропроцесори, контролери, промислові комп’ютери) для автоматизації роботи систем електромобілів. Окрему увагу приділено вивченню мехатронних систем автономного транспорту та надійність роботи його електрообладнання.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі електромеханіки на транспорті та інших галузях економіки.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, обслуговуванням та експлуатацією електромобілів та електроприводів автономного транспорту. Один з головних аспектів програми – перспективні мехатронні системи електромобілів, що значно поліпшують економічність та безпеку перевезень.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються основні принципи побудови, проектування й обслуговування електромобілів та електроприводів автономного транспорту;
  • вивчаються методи аналізу та розрахунку основних підсистем і функціональних вузлів електромобілів та електроприводів автономного транспорту, шляхи та перспективи їх вдосконалення;
  • вивчаються методи організації технічного обслуговування електромобілів та електроприводів автономного транспорту, пошуку відмов і проведення спеціальних вимірювань;
  • формуються знання правил технічної експлуатації електромобілів та електроприводів автономного транспорту
  • формуються вміння застосовувати одержані знання з загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, оволодіння методами аналізу, розрахунку та проектування електромобілів та електроприводів автономного транспорту і їх вузлів на основі використання обчислювальної техніки, особливо мікропроцесорів і мікро-ЕОМ;
  • вивчається організація та здійснення технічного обслуговування, експлуатації, ремонту електромобілів та електроприводів автономного транспорту в цілому, так і окремих його вузлів;
  • формуються навички розробки окремих елементів та вузлів електромобілів та електроприводів автономного транспорту, підтримання заданої експлуатаційної надійності функціонування, гарантування безпеки та економічності руху;
  • формуються навички керування виробничим колективом, самостійне прийняття рішень, розробка й укладання технічної документації.

Можливості працевлаштування

Для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської й дослідницької діяльності в галузі створення електромобілів та електроприводів автономного транспорту та дослідних робіт у галузі автоматизації керування автомобільним транспортом.

Додаткова інформація

В Україні велика кількість проектно-конструкторських та виробничих організацій, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (ДП завод «Електроважмаш», ДП Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», науково-дослідний інститут НВО «ХЕМЗ», НВО «Приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченка» та інші). Студенти навчаються в лабораторіях, оснащених обладнанням таких світових лідерів, як Siemens, Елакс, Medcom та інші.

Електромобілі та електропривод автономного транспорту