Аспірантура та докторантура

завідувач відділу

Маковоз Олена Володимирівна

завідувач відділу аспірантури та докторантури, к.е.н., доцент

корпус 3, поверх 3, кабінет 331

В університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за 8 спеціальностями. На навчання приймаються як громадяни України, так і громадяни інших держав.

Науковими керівниками та консультантами призначаються провідні фахівці, доктори та кандидати наук. Випускники докторантури та аспірантури працюють на кафедрах університету викладачами, науковими співробітниками та керівниками структурних підрозділів, а також в інших закладах вищої освіти, наукових установах і підприємствах України та за кордоном.

В університеті працюють 4 спеціалізовані вчені ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій.