Співробітники будівельного факультету

Скорик Олексій Олексійович

кандидат технічних наук, доцент

Скорик Олексій Олексійович

Кандидат технічних наук з 1996 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 03.04.01 за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Підвищення довговічності залізничної колії метрополітену в умовах електрокорозійних впливів».

Напрямок наукової діяльності: подовження строків служби залізничних конструкцій і споруд в експлуатаційних умовах

Автор 60 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Никитинський Андрій Володимирович

Заступник декана, доцент, к.т.н.

Никитинський Андрій Володимирович

Кандидат технічних наук (2006, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Наповнені суперпластифіковані цементно-водні суспензії для герметизації і підсилення обводнених тунелів» захистив в в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02, науковий керівник А.М. Плугін, д.х.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України, Почесний професор УкрДУЗТ).

Основні напрямки наукових досліджень :
удосконалення ін’єкційних розчинів і технології ін’єктування бетонних і кам’яних конструкцій при ремонті та підсиленні інженерних споруд; обстеження та випробування інженерних споруд.

Автор понад 25 наукових праць, 3 патентів на вироби; 7 навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 навчальний посібник з грифом МОН, нормативних та інструктивних документів для залізничного транспорту.

Орел Євген Федорович

к.т.н., доцент

Орел Євген Федорович

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонних плит з різними умовами опирання». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: проектування сталебетонних конструкцій, інженерно геодезичне забезпечення будівництва.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

ЗВЄРЄВА Аліна Сергіївна

МЕТОДИСТ ФАКУЛЬТЕТУ З ДЕННОЙ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗВЄРЄВА Аліна Сергіївна

МЕТОДИСТ ФАКУЛЬТЕТУ

Службовий телефон: +38 (057) 730-10-25

ТИМОХІНА Людмила Володимирівна

МЕТОДИСТ ФАКУЛЬТЕТУ З ЗАОЧНОЙ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ТИМОХІНА Людмила Володимирівна

МЕТОДИСТ ФАКУЛЬТЕТУ

Службовий телефон: +38 (057) 730-10-25

ЧИСТЯКОВА Ольга Геннадіївна

ДИСПЕТЧЕР ФАКУЛЬТЕТУ

ЧИСТЯКОВА Ольга Геннадіївна

ДИСПЕТЧЕР ФАКУЛЬТЕТУ

Службовий телефон: +38 (057) 730-10-25

НЄЧАЄВА Ольга Станіславівна

ДИСПЕТЧЕР ФАКУЛЬТЕТУ

НЄЧАЄВА Ольга Станіславівна

ДИСПЕТЧЕР ФАКУЛЬТЕТУ

Службовий телефон: +38 (057) 730-10-25