Никитинський Андрій Володимирович

Посада: Доцент, заступник декана будівельного факультету

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження:

Освіта:

У 1997 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту, будівельний факультет за спеціальністю „Будівництво залізниць, колія та колійне господарство” та отримав кваліфікацію інженера-будівельника.

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення ін’єкційних розчинів і технології ін’єктування бетонних і кам’яних конструкцій при ремонті та підсиленні інженерних споруд; обстеження та випробування інженерних споруд.

Автор:

Автор понад 25 наукових праць, 3 патентів на вироби; 7 навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 навчальний посібник з грифом МОН, нормативних та інструктивних документів для залізничного транспорту.

Нагороди та подяки:

Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець Харківщини – 2007»

Вибрані публікації:

1. А.В.Никитинський. Исследования кинетики деформаций ползучести цементного камня // Л.В. Трикоз, В.А. Лютый// 2009.

2. А.В. Никитинский. Аналіз розподілення дефектів і деформацій земляного полотна на залізницях України // Л.В. Трикоз, В. А. Лютий// Сборник научных трудов УкрГУЖТ – Харьков. 2008. – Том 99. – С. 185-191

3. А.В. Никитинский. Вплив мікронаповнювачів на реологічні властивості цементно-водних сумішей // Л.В. Трикоз, В. А. Лютий// Сборник научных трудов УкрГУЖТ – Харьков. 2007. – Том 87. – С. 31-37

4. А.В. Никитинский.Электроосмотический перенос от тока утечки и ме-ханизм его влияния на разрушение мостовых опор // В.А. Лютый

5. Andrii Nikitinskii. Electric potentials and charges on buildings and areas around deep water wells // Arkadiy Plugin, Oliksii Pluhin, Olena Palant, Oleksandr Konev // MATEC Web of Conferences – EDP Sciences. 2017. – том 116. ndash; с. 1-11

6. Andrii Nikitinskii. Investigation into the Impact of Bitumen Emulsion upon the Electrical Resistance of the Cement and Sand Grout // LV Trykoz, IV Bagiyanc // International Journal of Engineering Research in Africa – Trans Tech Publications. 2017. – том 29. – с. 98-103

7. А.В.Никитинський. Экспериментальные исследования электроизоляционных и гидроизоляционных свойств полимерцементных растворов на основе карбамидной смолы // О.А. Плугін, С.Г. Нестеренко, О.А. Конєв О.С // Зб.наук. праць УкрДУЗТ. – Харків, 2015. – Вип.155. − С.129-139.

8. The factors defining the efficiency of earthed shields made of electroconductive cementing compositions for the electrocorrosion protection O A Pluhin, D A Plugin, V V Kasianov, O O Skoryk and A V Nykytynskyi IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 708 (1), 012100

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1«Улаштування, експлуатація інженерних споруд»Залізничні споруди та колійне господарство
2«Основи проектування будівельних конструкцій»Промислове та цивільне будівництво