Промислове та цивільне будівництво

Шифр: 2012

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 16400

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Промислове та цивільне будівництво” є д.т.н., професор Д.А.Плугін

Мета навчання за освітньою програмою

Здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності у галузіпроектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів, що пов’язані з будівництвом чи технічною експлуатацією промислових та цивільних будівель.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні поглиблених знань у галузі реконструкціїта відновленні промислових та цивільних будівель.

Один з головних аспектів програми – приділення особливої уваги новим технологіям експлуатації і утримання будівель, яка передбачає глибоку діагностику технічного стану конструкцій та будівель, безпомилковий прогноз їх довговічності, максимальне виявлення та використання остатнього ресурсу, відновлення та забезпечення необхідної несучої здатності конструкцій нетрадиційними засобами – без заміни і без значних затрат. Важливу роль при цьому відіграє засто­су­ван­ня нових ефективних матеріалів, вміння спеціаліста правильно їх використати.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • сучасні уявлення про номенклатуру будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, перспективи технічного розвитку будівельної галузі;
 • поглиблені знання про принципи формування та відновлення властивостей будівельних об’єктів на залізничному транспорті та реконструкцію будівель і споруд на залізничному транспорті;
 • уявлення про порядок приймання об’єктів, будівництво яких завершено, методи контролю якості, порядок оформлення проектно-кошторисної й іншої технічної документації;
 • знання основ економіки, організації виробництва й управління;
 • сучасні уявлення про законодавство про працю, охорону навколишнього середовища, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
 • володіння методами проведення експериментальних робіт з перевірки та освоєння будівельних матеріалів, процесів та режимів виробництва;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в процесах проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів у підрозділах залізничного транспорту;
 • здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі транспортної інфраструктури при проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і впровадження їх у виробництво.
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань у галузі транспортної інфраструктури;
 • здатність здійснювати екологічний аналіз заходів або інновацій;
 • уміння використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.

Можливості працевлаштування

 • в проектно-вишукувальних організаціях, у т.ч. тих, що спеціалізуються на реконструкції будівель, мостів, тунелів, інженерних споруд;
 • в будівельних організаціях всіх профілів – інженерами, майстрами, виконробами, начальниками ділянок тощо;
 • на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів і конструкцій – інженерами-технологами, майстрами, начальниками цехів;
 • в будівельних організаціях всіх профілів – інженерами, майстрами, виконробами, начальниками ділянок тощо;
 • в організаціях, що експлуатують цивільні та промислові будівлі – наглядачами будівель, інженерами тощо;
 • в організаціях-забудовниках – менеджерами проектів, представниками замовника, працівниками технічного нагляду;
 • в структурах, що здійснюють нагляд і контроль за будівництвом, інвентаризацію будівель і споруд – інспекторами, експертами;
 • в експертних та інжинірингових установах – експертами з будівельних конструкцій і будівель;
 • в комерційних структурах, що здійснюють реалізацію будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання
 • у виробничих і структурних підрозділах залізниць, що здійснюють будівництво та експлуатацію промислових і цивільних будівель та інженерних споруд, транспортних будівель і споруд

Додаткова інформація

Магістр здобуває універсальні компетентності, які важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку:здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, планування та управління, виконання наукових досліджень, використання інформаційних і комунікаційних технологій, тощо.