Кафедра «Будівельні матеріали, конструкції та споруди» (БМКС)

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Плугін Дмитро Артурович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 1, кабінет 126

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Вища освіта – підготовка бакалаврів і магістрів за галузями знань, спеціальностями, освітніми програмами:

Галузь знань – 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність – 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітні програми:

Аспірантура, докторантура на здобуття наукових ступенів кандидата технічних наук і доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби, доктора філософії і доктора наук за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

Впровадження результатів науково-дослідних робіт і будівельна діяльність:

  • обстеження та діагностування технічного стану будівель та споруд;
  • проектно-вишукувальні роботи;
  • ремонтно-будівельні роботи (дослідно-експериментальні).