Історія створення кафедри

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Плугін Дмитро Артурович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 1, кабінет 126

Кафедра створена під назвою «Будівельні роботи та конструкції» у 1945 році і за час свого існування декілька разів піддавалась реорганізації – розділялась і знов об’єднувалась:

Кафедра «Будівельні роботи та конструкції» (1945÷55)

Звідувач кафедри:Історія створення кафедрипроректор з наукової роботи
к.т.н., доц. Юдін Георгій Іванович
з 1948 по 1955)

Кафедра «Будівельні матеріали»
(1955÷92)

Завідувачі кафедри:

Історія створення кафедрид.т.н., проф.,
чл.-кор. АН Грузії
Мчедлов-Петросян
Отар Петрович
(з 1955 по 1976)Історія створення кафедри

к.т.н., проф.
Бірюков Анатолій Іванович
(з 1976 по 1992)

Кафедра «Мости, конструкції та будівлі»
(1955-59)

Звідувач кафедри − проректор з наукової роботи
к.т.н., доц. Юдін Г.І. (з 1955 по 1959)

Кафедра «Мости та конструкції»
(1959÷83)

Завідувачі кафедри:Історія створення кафедри

к.т.н., доц. Юдін Г.І.(з 1959 по 1973)

декан будівельного факультету к.т.н., доц.

Фесік Степан Прокопович
(у 1973÷74)Історія створення кафедри

к.т.н., доц.
Дорошенко Олег Павлович
(у 1974÷75 і 1977÷80)

Історія створення кафедрист. викладач

Томілін Федір Григорович

(у 1975÷77)

Історія створення кафедри

к.т.н., доц.

Єрмак Євген Михайлович
(з 1980 по 1983)

Кафедра «Будівлі» (1959÷83)

Завідувачі кафедри:

Історія створення кафедри

к.т.н., доц.
Лукащик Йосип Вікентійович
(з 1959 по 1970)

Історія створення кафедрик.арх., доц.
Зіньковський Альберт Андрійович
(з 1970 по 1983)

Кафедра «Мости, конструкції та будівлі»
(1983÷92)

Зав.кафедри − к.т.н., доц. Єрмак Є.М. (з 1983 по 1992)

Кафедра «Будівельні матеріали, конструкції та споруди»
(з 1992)

Завідувачі кафедри:

Історія створення кафедри

д.х.н., проф. Плугін Аркадій Миколайович
(з 1992 по 2006)
Історія створення кафедри

д.т.н., проф. Плугін Андрій Аркадійович
(з 2006 по 2020)

Історія створення кафедри

д.т.н., проф. Плугін Дмитро Артурович

(з 20020)

Деякі події історії кафедри:

 • одні з перших викладачів кафедри «Будівельні роботи та конструкції»: Н.А.Бєлякова, П.С.Дорошенко, Й.В.Лукащик, О.П.Мчедлов-Петросян, Ф.А.Півнєв;
 • у 1950-60-х рр. на кафедрі «Будівлі» працюють відомі архітектори, автори проекту Південного вокзалу на станції Харків-пас. к.т.н., доц. Лимар Є.А., і к.т.н., доц. Луцький М.С.;
 • 1950-70-ті рр.– основні досягнення науковців, аспірантів, здобувачів кафедри «Будівельні матеріали» пов’язані переважно з розвитком наукової школи проф. Мчедлова-Петросяна О.П. і полягали у використанні уявлень і методів фізичної хімії до теорії утворення, твердіння, корозії і довговічності силікатних матеріалів, зокрема, цементу і бетону, а також в удосконаленні технології виробництва будівельних матеріалів та виробів, зокрема в’яжучих, бетонів, збірних залізобетонних конструкцій, залізобетонних шпал:
Фізична хімія силікатних матеріалів (д.т.н., проф. Мчедлов-Петросян О.П.)
Фізична хімія проблемних напрямків будівельного матеріалознавства:

 • корозія, адаптація, довговічність цементного бетону (д.т.н., проф. Чернявський В.Л.);
 • явища у зонах контакту цементного каменю і заповнювачів (д.т.н., проф. Ольгінський О.Г.);
 • самовільні деформації цементного каменю, безусадкові та розширні цементи (д.т.н., проф. Філатов Л.Г.);
 • пресування цементних бетонів (д.т.н., проф. Вандоловський О.Г.);
 • набризк цементних бетонів (д.т.н., проф. Дюженко М.Г.);
 • просочення бетонів полімерами (д.т.н., проф. Угінчус Д.О.);
 • виробництво теплоізоляційних матеріалів із кераміки та мінеральних розплавів (д.т.н., проф. Софронов В.С.)
Самостійні розділи фізичної хімії силікатних та інших будівельних матеріалів:

 • хімічна термодинаміка одержання і корозії силікатних матеріалів (д.т.н., проф. Бабушкін В.І.);
 • термокінетика твердіння мінеральних в’яжучих (д.т.н., проф. Ушеров-Маршак О.В.);
 • електрохімія корозії залізобетону (д.т.н., проф. Старосельский О.О.)
 • колоїдна хімія в’яжучих, фізико-хімічна механіка бетонів і конструкцій з них (д.х.н., проф. Плугін А.М.)

Кафедра «Будівельні матеріали»
у 1960-ті рр.

 • 1955 р. – на створеній кафедрі «Будівельні матеріали» працює 8 викладачів та співробітників;
 • з 1955 по 1976 рр. на кафедрі «Будівельні матеріали» підготовлено 39 кандидатів наук;
 • 1959 – на кафедрі «Мости та конструкції» працює 7 викладачів (доценти Г.І.Юдін, Ф.А.Півнєв, Н.А.Бєлякова, Ю.С.Коваленко, ст.викладач Ф.Г.Томілін, асистенти З.М.Капінос, Л.Р.Григор’єва), 3 чоловіка навчально-допоміжного складу (зав. лабораторії С.С.Фаренников, лаборанти Ю.А.Плєшков, С.О.Іщенко(Голуб));
 • 1965 – за ініціативою проф. Мчедлова-Петросяна О.П. наказом МШС СРСР №45/ЦЗ від 25.05.1965 при кафедрі «Будівельні матеріали» ХІІТу створена галузева науково-дослідна лабораторія Міністерства шляхів сполучення СРСР «Залізобетонні шпали» (з 1994 «Підрейкові основи та спецзалізобетон»);
 • 1965-75 – за 10 років кафедрою «Будівельні матеріали» виконано науково-дослідних робіт за господарчими договорами на суму близько 500 тис. руб., річний економічний ефект від яких склав близько 5 млн. руб.; опубліковано понад 400 друкованих праць, у т.ч. понад 60 в іноземних країнах; подано 21 заявку на винаходи, одержано 12 авторських свідоцтв; на 9 міжнародних і 42 всесоюзних конференціях зроблено 65 доповідей (Абердін, Шотландія; Берлін; Будапешт; Варшава; Вашингтон; Веймар, Німеччина і т.д.);
 • 1960-70-ті – кафедрою «Будівельні матеріали» видаються тематичні збірники наукових праць «Труды ХИИТа» за редакцією проф. Мчедлова-Петросяна О.П.: «Выпуск XXXIX» (1960); «Исследование строительных материалов с применением современных методов» (1962, вип.54), «Вопросы интенсификации производства и повышения качества строительных материалов» (1965, вип.73); «Железобетонные шпалы» (1966, вип.86; 1969, вип.109), «Управляемое структурообразование в производстве строительных материалов» (К.: Будівельник, 1968); «Технологическое обеспечение долговечности железобетонных шпал» (1971, вип.122); «Вопросы долговечности железобетонных шпал» (1971, вип.135); «Снижение материалоемкости и повышение долговечности строительных изделий» (К.: Будівельник, 1974);
 • у 1960-ті рр. розробки кафедри «Будівельні матеріали» одержали: другу премію на Республіканському смотрі науково-технічного товариства будіндустрії, дві грамоти Центрального правління Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І.Мєнделєєва (1966), дипломи ВДНГ СРСР (1961 і 1966); середній вік співробітників кафедри складає 30 років;
 • 1982-1990 – під керівництвом завідувачів кафедр «Будівельні матеріали» проф. Бірюкова А.І. і «Мости та конструкції» доц. Єрмака Є.М. проведено комплексну реконструкцію навчально-лабораторної бази кафедр з прибудовою нових навчально-лабораторних корпусів і їх оснащенням сучасним дослідницьким і випробувальним обладнанням;
 • 1980-ті рр.– кафедра «Будівельні матеріали» тісно співпрацює зі спорідненою кафедрою Московського інституту інженерів залізничного транспорту МІІТ, праці науковців кафедри друкуються у Міжвузівських збірниках наукових праць МІІТу «Повышение долговечности бетонов транспортных сооружений» (1980, вип.662; 1982, вип.714; 1986, вип.784);
 • 1986-92 – кафедрою «Будівельні матеріали» за редакцією проф. Бірюкова А.І. видається періодичний випуск Міжвузівського збірника наукових праць ХІІТу «Интенсификация производства сборного железобетона» (1986; 1990, вип.13; 1992, вип.18);
 • 1994 – за ініціативою проф. Старосельського О.О. створена галузева науково-дослідна лабораторія Міністерства транспорту України «Корозія і захист від корозії конструкцій і споруд залізниць»;
 • 1995, 97 – за ініціативою академіка НАН України Овчаренка Ф.Д. і проф. Плугіна А.М. в УкрДАЗТ проведено 1 і 2 Міжнародні науково-технічні конференції «Розвиток технічної хімії в Україні», видано збірники праць конференцій;
 • 1996 – за рдакцією проф. Плугіна А.М. видається тематичний Міжвузівський збірник наукових праць ХарДАЗТ «Создание новых композиционных материалов и повышение эксплуатационной надежности и сроков службы конструкций и сооружений на железнодорожном транспорте» (вип.26 у 2-х томах);
 • 1998 – відкрито Спеціалізовану вчену раду Д64.820.02 з присудження наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальностями 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби і 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди, ініціатор створення і голова Ради – проф. Плугін А.М.;
 • з 2000 видаються тематичні Збірники наукових праць УкрДАЗТ «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» (2000, вип.37; 2004, вип.63; 2006, вип.77; 2007, вип.87, присвячений 90-річчю О.П.Мчедлова-Петросяна; 2009, вип.109; 2010, вип.115; 2011, вип.122, 125);
 • 2006, 07, 11 – проведено 1, 2 і 3 Міжнародні конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті»; в конференціях брали участь науковці та фахівці з Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії (Москви, Бєлгорода), України (Донецька, Києва, Луганська, Львова, Рівного, Харкова, Чернівців); доповіді конференцій опубліковані в однойменних тематичних Збірниках наукових праць УкрДАЗТ (вип.77, 87, 122, 125)