Студентський науковий гурток «ENGLISH FOR TECHNICAL EXPERTS»

завідувач кафедри

Нешко Світлана Ігорівна

завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

корпус 3, поверх 2, кабінет 203

На кафедрі «Іноземні мови» працює науковий гурток «English for Technical Experts» як добровільне об’єднання студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні дисциплін кафедри та розвитку навичок професійної та наукової діяльності.

У своїй діяльності гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

Керівник гуртка – Дзюба Олена Анатоліївна, ст.викладач.

Мета діяльності – науковий гурток “English for Technical Experts” спрямований на вивчення та закріплення лексики технічної складової. Мета даного гуртка – навчити студентів перекладати наукову та технічну літературу, науково-технічні статті та інструкції як англійською, так і українською мовами; ознайомити студентів з  написанням аналітичного summary наукових текстів.

 

Основними завданнями гуртка є:

  • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи;
  • сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень;
  • розвиток наукового мислення, розширення кругозору та ерудиції;
  • поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, стимулювання інтересу до професійного самовдосконалення;
  • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
  • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, форумів.

Студенти і аспіранти наукового гуртка приймають участь:

  • в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
  • у спеціалізованих виставках, круглих столах, форумах, майстер-класах;
  • в ДНЯХ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ студентських наукових гуртків кафедр на базі Українського державного університету залізничного транспорту.