Автоматизація післяремонтних випробувань обладнання локомотивів

завідувач кафедри

Пузир Володимир Григорович

д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 144

Керівник гурткаХодаківський Андрій Миколайович, старший викладач.

Мета діяльності наукового гуртка – виховання у його членів навичок наукової роботи та застосування їх у самостійній науково-дослідній діяльності; а також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до наукової роботи студентів.

Основними завданнями гуртка є:

  • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи;
  • сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень;
  • розвиток наукового мислення, розширення кругозору та ерудиції;
  • поглиблення знань з дисципліни “Основи електроніки та автоматики рухомого складу”, стимулювання інтересу до професійного самовдосконалення;
  • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
  • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращий проект (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, спеціалізованих виставок та форумів.

Галерея

Лабораторія мікропроцесорного управління ТРС, САПР та АСУ в локомотивному господарстві