Ресурсозбереження на залізничному транспорті

завідувач кафедри

Пузир Володимир Григорович

д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 144

Керівники гуртка – Аулін Дмитро Олександрович, старший викладач; Анацький Олександр Олександрович, старший викладач.

Мета діяльності наукового гуртка – є проведення аналізу умов експлуатації рухомого складу та іншого обладнання, яке використовує різні види ресурсів на залізницях України, виявлення основних факторів, які впливають на витрати ресурсів, розробка заходів та рекомендацій по економному використанню усіх видів ресурсів.

Основними завданнями гуртка є:

  • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи;
  • сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень;
  • розвиток наукового мислення, розширення кругозору та ерудиції;
  • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
  • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращий проект (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, спеціалізованих виставок та форумів.
  • приймати виробничі та адміністративні рішення з метою досягнення максимальних результатів в діяльності підприємства з управління усіма видами ресурсів;
  • оволодіти практичними навичками в галузі організації та забезпечення підприємств усіма видами ресурсів.