Збірник наукових праць студентів та магістрів

Рік заснування: 2010

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі технічних, економічних та гуманітарних наук, узагальнення та розповсюдження вітчизняного і закордонного досвіду

Підстава для започаткування: Наказ ректора № 64 від 25.08.2010р.

Періодичність: 1 раз на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Український державний університет залізничного транспорту

Головний редактор: Ватуля Гліб Леонідович, доктор технічних наук, професор

Заступники головного редактора: Кравець Андрій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент

Члени редакційної колегії: Соломніков І.В., канд. екон. наук, доцент; Куценко М.Ю., канд. техн. наук, доцент; Дудін О.А., канд. техн. наук, доцент; Змій С.О., канд. техн. наук, доцент; Устенко О.В., докт. техн. наук, професор; Колісник К.Е., канд. історичних наук, доцент

Адреса редакції:

Український державний університет залізничного транспорту, майдан Фейєрбаха, 7,
м. Харків, Україна, 61050

 

 

Збірник наукових праць студентів та магістрів