Відділ міжнародної освіти

Відділ міжнародної освіти створений з метою  ефективної організації залучення іноземних громадян на навчання, підвищення якості організації та підготовки фахівців для зарубіжних країн, вдосконалення освітнього процесу, ведення нормативної та навчальної документації.

Головними напрямками діяльності відділу є:

―  Вивчення закордонного ринку освітніх послуг з метою розвитку системи підготовки фахівців для зарубіжних країн.

―  Сприяння в укладанні угод щодо набору іноземних громадян на навчання в УкрДУЗТ між рекрутинговими компаніями та університетом.

― Проведення профорієнтаційної роботи з іноземними абітурієнтами за допомогою електронних ресурсів, а також організація роз’яснювальних семінарів для потенційних абітурієнтів у країнах їхнього проживання.

―  Оформлення, реєстрація та видача запрошень на навчання та співробітництво з ДП  “Український державний центр міжнародної освіти” МОН України щодо надання іноземним громадянам підтримки для в’їзду в Україну з метою навчання в УкрДУЗТ, а також їх перебування в Україні впродовж терміну навчання.

― Здійснення консультаційно-інформативної роботи щодо оформлення в’їзної документації, співпраця з Державною прикордонною службою України в питаннях проходження державного кордону іноземними абітурієнтами.

―  Організація зустрічей в аеропорту, поселення в гуртожитки УкрДУЗТ та оформлення документів до вступу в Університет.

―  Здійснення попереднього аналізу документів для подальшого розгляду відбірковою комісією для іноземних громадян.

―  Координація діяльності з органами УДМС України в питаннях оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, продовження терміну перебування на території України та реєстрації місця проживання,  з органами УМВС України щодо розв’язання конфліктних ситуацій пов’язаних з навчанням та проживанням іноземних громадян на території України.

―  Здійснення контактів з посольствами та консульствами України за кордоном.

―  Співпраця із структурними підрозділами університету, які задіяні в процесі надання освітніх послуг іноземним громадянам.

―  Формування контингенту іноземних студентів за основними освітніми галузями та здійснення  контролю за дотриманням студентами-іноземцями фінансової та академічної дисципліни.

―  Організація легалізації та апостилювання випускних документів державного зразка в Міністерстві освіти і науки України та легалізації в Міністерстві закордонних справ України, оформлення особових справ іноземних студентів.

―  Формування єдиного демократичного інтернаціонального студентського середовища.

―  Ознайомлення з культурою та звичаями українців, сприяння в організації і проведенні виховних, культурно-спортивних заходів за участю іноземних студентів.

―   Підтримання зв’язків із випускниками-іноземцями різних років.

―   Участь у розробці рекламної продукції з метою залучення іноземних громадян на навчання в УкрДУЗТ.

Чинниками, що сприяють вибору іноземними громадянами навчального закладу є здебільшого висока якість освіти та престижність диплому. За кількістю іноземних студентів Університет стабільно посідає одне з провідних  місць серед закладів освіти міста Харків. Випускники Університету, які зараз живуть і працюють за кордоном, демонструють високий рівень  освіти, отриманої ними в УкрДУЗТ.