Кафедра «Експлуатація та ремонт рухомого складу» (ЕРРС)

завідувач кафедри

Пузир Володимир Григорович

д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 144

Кафедра забезпечує навчання студентів за першим, другим та третім освітніми рівнями (бакалавр, магістр та доктор філософії).

Галузь знань:
27-Транспорт;

Спеціальність (напрям підготовки):
273-Залізничний транспорт;

Спеціалізація (освітні програми):