Гранти Президента України

Зайцева Іраїда Юріївна

д.е.н., професор

Зайцева Іраїда Юріївна

Доктор економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами».

Напрямок наукової діяльності: економіко-організаційні підходи до захисту підприємств від недружніх поглинань; управління економічною безпекою підприємств; підвищення ефективності вантажних залізничних перевезень в Україні в умовах глобалізації; трейдинг на світових фінансових ринках.

Автор понад  140  публікацій, з них – 112 наукових та 19 навчально-методичного характеру, у тому числі 69 – у фахових виданнях, 4 навчальних посібника та 2 підручника. 80 статтей, 32 тези

Михалків Сергій Васильович

к.т.н., доцент

Михалків Сергій Васильович

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій ученій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 — “Рухомий склад та тяга поїздів”.

Напрямок наукової діяльності: технічне діагностування вузлів і агрегатів рухомого складу.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 8 патентів.

Візняк Руслан Іванович

к.т.н., доцент

Візняк Руслан Іванович

Кандидат технічних наук з 2003 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Визначення характеристик міцності кузова піввагона при вивантаженні сипучих вантажів”. Науковий керівник – д.т.н., проф. В.Ф. Головко.

Напрямок наукової діяльності: динаміка та міцність вагонів, збереження вагонів у експлуатації.

Автор більше 100 наукових статей, тез доповідей та матеріалів науково-технічних конференцій, 16 навчально-методичних розробок, 17 патентів України на винаходи та корисні моделі, 6 науково-дослідних та конкурсних робіт. За особисті досягнення в галузі науки, у 2006 р. та 2008 р. отримав Грант Президента України для наукових досліджень.

Назаренко Ірина Леонідівна

к.е.н., доцент

Назаренко Ірина Леонідівна

Кандидат економічних наук з 2001 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку» на тему: «Визначення рівня і забезпечення економічної безпеки залізниці» (науковий керівник – доцент Ковальов Д.І.).

Напрямок наукової діяльності: економічна безпека підприємства та залізничного транспорту; економічний потенціал підприємства; оцінка кадрового та інноваційного потенціалу підприємства; інтелектуальний капітал підприємства; застосування вартісної концепції управління на підприємствах залізничного транспорту; інноваційна інфраструктура регіону та ін.

Автор понад 200 наукових праць та навчально-методичних розробок.