Співробітники НДЧ

Кравець Андрій Михайлович

к.т.н., доцент

Кравець Андрій Михайлович

Кандидат технічних наук з 2004 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації:«Підвищення працездатності паливної апаратури тепловозних дизелів гідродинамічним диспергуванням палива». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.С. Венцель.

Напрямок наукової діяльності: Ресурсозбереження на транспорті. Сучасні, високоефективні експлуатаційні матеріали для рухомого складу залізничного транспорту, будівельної та колійної техніки. Покращення властивостей паливно-мастильних матеріалів.

Автор 80 наукових праць та навчально-методичних розробок.  Має 6 патентів на винахід та 3 патенти на корисну модель.

Бондаренко Наталія Василівна

Провідний інженер

Бондаренко Наталія Василівна

У 1990 році закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю “Автоматизовані системи управління”.

Функціональні обов’язки:

 • Організація і документальне супроводження наукової роботи в університеті, що здійснюється за рахунок спеціального фонду державного бюджету України.
 • Облік участі науково-педагогічних працівників УкрДУЗТ у науково-технічних заходах та видавничій діяльності.
 • Супроводження участі УкрДУЗТ у публічних закупівлях в системі ProZorro.
 • Облік угод про співробітництво з підприємствами та організаціями .
 • Подання пропозицій, формування та контроль за виконанням тематичних планів науково-дослідних робіт університету.
Шкурпела Олександра Володимирівна

Провідний інженер

Шкурпела Олександра Володимирівна

У 2003 році закінчила Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” за спеціальністю “Якість, стандартизація та сертифікація”. У 2005 році закінчила Українська інженерно-педагогічна академія за спеціальністю “Інтелектуальна власність”.

Функціональні обов’язки:

 •  Супроводження винахідницької та інноваційної діяльності науковців університету і співпраця із ДП “Український інститут інтелектуальної власності”.
 • Ведення фонду міждержавних стандартів і державних нормативних документів.
 • Здійснення нормоконтролю наукової звітності, та інших наукових робіт.
 • Супроводження метрологічної діяльності наукових підрозділів УкрДУЗТ.
 • Організаційна робота з проведення атестації наукових співробітників та галузевих науково-дослідних лабораторій.

 

Лондон Світлана Юхимівна

Заступник головного бухгалтера

Лондон Світлана Юхимівна

У 1997 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Облік та аудит”

Функціональні обов’язки:

 • Ведення фінансової документації щодо планування, організації і виконання науково-дослідних робіт в університеті.
 • Подача фінансової звітності щодо наукової діяльності університету до контролюючих органів.
Калюжна Олена Вячеславівна

Інженер, доктор філософії (PhD)

Калюжна Олена Вячеславівна

Доктор філософії (PhD) з 2022 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді ДФ 64.820.005 з галузі знань «Архітектура та будівництво», за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». Тема дисертації: «Підвищення ранньої міцності бетону залізобетонних шпал комплексними добавками». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.А. Плугін.

У 2013 році з відзнакою закінчила Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».

Напрямок наукової діяльності: дослідження міцності бетону залізобетонних шпал

Функціональні обов’язки:

 • Організаційна діяльність, щодо участі здобувачів освіти у студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт  в УкрДУЗТ та в інших закладах вищої освіти України.
 • Відповідає за випуск збірника наукових праць студентів та магістрів УкрДУЗТ.
 • Технічний супровід наукових конференцій  університету.
 • Організаційне супроводження студентської науково-технічної конференції.
 • Супроводження участі науковців університету у конкурсах на отримання премій та стипендій Верховної Ради та Кабінета Міністрів України.
 • Контроль питання щодо членства працівників Університету у Галузевих Академіях України.

Автор 7 наукових праць.

Муравьова Юлія Григоріївна

Інженер

Муравьова Юлія Григоріївна

У 2004 році закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

У  2019 закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю “Фізика та астрономія”.

Новікова Марія Андріївна

Інженер

Новікова Марія Андріївна

У 2015 році з відзнакою закінчила Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».

З 2015 р. – аспірант Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Напрямок наукової діяльності: Розрахунок сталебетонних конструкцій на стійкість.

Функціональні обов’язки:

 • Організація і документальне супроводження наукової роботи в університеті, що здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету України.
 • Організаційне супроводження видання Збірника наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту.
 • Супроводження участі співробітників університету у конкурсах на отримання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень.
 • Наповнення web-сторінки науково-дослідної частини на сайті університету.

Автор 14 наукових праць.