Тематика НДР кафедр та ГНДЛ

Завідувач науково-дослідної частини

Кравець Андрій Михайлович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 318

Центр діагностики споруд транспортного призначення. Діагностика та оцінка технічного стану несучих конструкцій виробничих приміщень і споруд; розробка ефективних способів реконструкції, посилення або модернізації несучих конструкцій будівель і споруд; розробка нормативного забезпечення безпечної роботи споруд транспортного призначення.

ГНДЛ-6 «Підрейкових основ і спецзалізобетону». Займається розробкою нових технологій і матеріалів з метою гарантування безпечної експлуатації мостів, тунелів, труб, верхньої будови колії, опорних конструкцій контактної мережі та інших споруд на залізницях та економії матеріальних і грошових ресурсів.

ГНДЛ-34 «Економіки залізничного транспорту». Проводить наукові дослідження в галузі розробки фінансової стратегії діяльності підприємства, новітніх методів залучення інвестицій, оцінки інвестиційної привабливості підприємств,   інноваційних методів маркетингових комунікацій для застосування в інтернет-маркетингу; вивчення споживчих потреб користувачів залізничного транспорту в вантажних і пасажирських перевезеннях тощо.

ГНДЛ-40 «Управління технологічною експлуатацією та ремонтом тягового рухомого складу». Виконує НДР в галузі розробки нових типів рухомого складу залізниць, експлуатаційних випробувань тягового рухомого складу, удосконаленні організації і технології обслуговування та ремонту, ресурсо- та енергозберігаючих технології, діагностування та прогнозування технічного стану рухомого склад.

ГНДЛ-60 «Корозії і захисту від корозії конструкцій і споруд залізниць». Виконує науково-дослідні роботи і розробки в галузі розвитку теоретичних та експериментальних основ корозії, електрокорозії, довговічності, відновлення експлуатаційних властивостей і захисту будівельних матеріалів, конструкцій та споруд, зокрема, залізничного транспорту.

ГНДЛ-61 «Автоматизованих вентильних електромеханічних систем тяги». Займається розробкою та дослідженням перспективних напівпровідникових перетворювачів для систем електропостачання та електрорухомого складу.

ГНДЛ-62 «Мікропроцесорних засобів автоматизації об’єктів залізничного транспорту». Здійснює наукові дослідження з проблем впровадження комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій у технологічних процесах залізничного транспорту ти підприємств промисловост.

ГНДЛ-63 «Автоматика та телемеханіка». Виконує розробку, вдосконалення та дослідження мікропроцесорних систем залізничної автоматики; займається синтезом безпечних мікропроцесорних систем керування та контролю на залізничному транспорті; розробленням систем ідентифікації рухомих одиниць залізничного транспорту; розробленням, вдосконалення та дослідженням систем автоматичної переїзної сигналізації тощо.

ГНДЛ-64 «Забезпечення схоронності вантажів під час перевезення і умов перевезень». Займається розробленням єдиних технологічних процесів роботи під’їзної колії та станції примикання, схем завантаження та кріплення вантажів у рухомому складі, паспортів під’їзних колій, інструкцій про порядок обслуговування під’їзної колії.

ГНДЛ-65 «Телекомунікаційні мережі». Займається розвитком теорії телекомунікацій, удосконалення телекомунікаційних технологій з метою підвищення ефективності використання та якості функціонування телекомунікаційних систем та мереж загального користування, а також систем та мереж технологічного зв’язку залізничного транспорту.

ГНДЛ-67 «Безстикова колія». Вирішує задачі підвищення ефективності та розширення сфер застосування безстикової колії; взаємодії колії та рухомого складу в особливих умовах; удосконалення системи ведення рейкового господарства;бере участь у державних програмах щодо запровадження швидкісного руху на залізницях України.

ГНДЛ-68 «Електрошлакових та зміцнюючих технологій транспортних металів і сплавів». Проводять наукові дослідження в галузі розробки нових матеріалів для виготовлення деталей та вузлів рухомого складу, та застосування новітніх технологій обробки робочих поверхонь за для забезпечення надійності та безвідмовності їх роботи.

ГНДЛ-69 «Механізації вантажно-розвантажувальних та колійних робіт на залізничному транспорті». Займається розробкою та удосконаленням засобів механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних і колійних робіт, а також удосконаленням технологій їх застосування.

ГНДЛ-70 «Підвищення паливно-експлуатаційної економічності та покращення екологічних показників дизельної тяги». Виконує теоретичні та експериментальних досліджень з питань  оптимального проектування ДВЗ, розробляє питання екології на залізничному транспорті, зокрема норм викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами дизелів.

ГНДЛ-71 «Хіммотологічна». Основні напрямки: фізико-хімічні та трибологічні випробування паливо-мастильних матеріалів, розробка систем змащування вузлів транспортних засобів.

ГНДЛ-72 «Електричний моторвагонний рухомий склад». Бере участь у створенні та випробуваннях електропоїздів постійного та змінного струму типу; розробці нормативної документації; обстеженні, випробуванні та оцінюванні технічного стану рухомого складу; розробляє питання енерго- та ресурсозбереження.

ГНДЛ-73 «Безпека руху». Займається розробленням та впровадженням систем та пристроїв, що підвищують безпеку виконання робіт на коліях станцій та перегонів, а також розробленням та затвердженням нормативних документів з охорони праці на залізничному транспорті.

ГНДЛ-74 «Енергозбереження теплоенергетичних установок та будівельних конструкцій». Займається виконанням енергоаудиту підприємств житлових та громадських будинків, розробкою та перевіркою енергетичного паспорту будинку, визначенням показників теплостійкості, техніко-економічних та екологічних показників теплогенеруючого обладнання.