Галузева науково-дослідна лабораторія «Безстикова колія» (ГНДЛ-67)

завідувач кафедри

Плугін Андрій Аркадійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 420

Для розв’язання низки задач, що пов’язані з устрою та роботою безстикової колії, у 1992 році наказом Міністра транспорту України була створена галузева науково-дослідна лабораторія «Безстикова колія». Окрім цього, перед співробітниками лабораторії були поставлені задачі з підвищення ефективності виконання робіт по укладанню та поточному утриманню безстикової колії.

Зараз наукова діяльність ведеться за такими основними напрямками:

  • Підвищення ефективності та розширення сфер застосування безстикової колії;
  • Взаємодія колії та рухомого складу в особливих умовах залізничних колій незагального користування;
  • Визначення термінів служби елементів верхньої будови колії та удосконалення системи їх повторного використання;
  • Удосконалення системи ведення рейкового господарства;
  • Ресурсозберігаючі технології у колійному господарстві;
  • Розробка нормативно-технічної документації для колійного господарства залізниць України;
  • Участь у державних програмах щодо запровадження швидкісного руху на залізницях України.

Контактна інформація:

Адреса: 61050, м.Харків, майдан Фейєрбаха, 7, ауд. 1.419

тел. (057) 730-10-60

Науковий керівник ГНДЛ: к.т.н., доц. Потапов Д.О.