ГНДЛ «Хіммотологічна»

завідувач кафедри

Воронін Сергій Володимирович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 4, кабінет 402

 

Галузеву науково-дослідну лабораторію «Хіммотологічна» створено наказом Міністра транспорту та зв’язку України від 23.05.1995 р. № 94-Ц на базі кафедри “Будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин” Харьківської державної академії залізничного транспорту (нині Український державний університет залізничного транспорту).

ГНДЛ «Хіммотологічна»

Основні напрямки діяльності ГНДХЛ:
  • фізико-хімічний та трибологічний аналіз нафтопродуктів:
  • фізико-хімічний аналіз хімічних матеріалів (фарб, лаків, розчинників і т.п.);
  • наукові дослідження та розробки в галузі якості паливо-мастильних матеріалів.

Лабораторія створена як одна із структур по науково-технічному та практичному забезпеченню розвитку залізничного рухомого складу в частині випробувань нафтопродуктів та інших хімічних матеріалів для залізничної галузі.

Сьогодні ГНДХЛ є атестованою лабораторією, яка виконує для залізниць та інших промислових підприємств фізико-хімічний та трибологічний аналіз нафтопродуктів, приймає участь у проведенні експлуатаційних випробувань рухомого складу в частині досліджень властивостей мастильних матеріалів в процесі напрацювання.

ГНДЛ «Хіммотологічна»ГНДЛ «Хіммотологічна»

 

 

 

 

 

 

Загальний вигляд ГНДХЛ (зліва – відділення аналізу трибологічних властивостей; справа – відділення фізико-хімічного аналізу)

До перших розробок ГНДХЛ в галузі підвищення зносостійкості деталей машин відносяться гідродинамічні ГНДЛ «Хіммотологічна»диспергатори (ГД) робочих рідин, олив та дизельних палив, наприклад, ГД із змінним зазором, розроблених професором Венцелем Є.С. та його учнями, які вбудовуються в систему змащування та призначені для подрібнення механічних домішок, що призводить до зменшення абразивного зносу деталей.

ГНДЛ «Хіммотологічна»

Для проведення досліджень впливу ГД на властивості паливо-мастильних матеріалів (ПММ) та зносостійкість деталей співробітниками ГНДХЛ розроблені спеціалізовані вимірювальні та випробувальні стенди. Стенд для вимірювання ступеня забрудненості олив та дизельних палив за їх електропровідністю. Складається з вимірювальної комірки та термометра Е6-3.

Стенд для випробування паливної апаратури дизельнихГНДЛ «Хіммотологічна» двигунів, призначений для проведення випробувань паливних насосів високого тиску (ПНВТ) на знос. Проведені дослідження впливу ГД на протизношувальні властивості ПММ підтвердили їх ефективність про, що свідчать результати стендових випробувань ПНВТ. Досягнуто зменшення зносу плунжерів у 1,5 рази, залежно від ступеня забрудненості палива.

Також, дослідження ГНДХЛ спрямовані на визначення зміни ГНДЛ «Хіммотологічна»концентрації присадок в оливах та її впливу на швидкість зношування вузлів тертя елементів гідравлічних приводів і систем. Лабораторією розроблені рекомендації щодо дозованого введення присадок до олив безпосередньо в процесі їх роботи, а також розроблений краплинний дозатор для введення присадки.

Починаючи з 2003 року й по теперішній час інтенсивно ГНДЛ «Хіммотологічна»ведуться дослідження з вивчення впливу зовнішніх електромагнітних полів на механізм дії присадок до мастильних матеріалів. Такі дослідження розпочаті професором Лисіковим Є.М. і його учнями. Вивчається вплив зовнішнього електростатичного поля на протизношувальні властивості ГНДЛ «Хіммотологічна»робочих рідин (РР) гідроприводів будівельних та колійних машин. Встановлено, що застосування електростатичної обробки РР призводить до зменшення швидкості зношування елементів гідроприводів до 2…3 разів, в залежності від умов їх роботи та забрудненості рідини. Так одним з перших був розроблений та впроваджений пристрій для електростатичної обробки РР одноківшевих гідравлічних екскаваторів.

Окрім, досліджень впливу електростатичних полів, в лабораторії ведуться дослідження, які спрямовані на підвищення надійності технологічного обладнання за рахунок підтримки потрібного рівня чистоти мастильних матеріалів. В цьому напрямку спеціалістами кафедри були розроблені та впроваджені на промислових підприємствах України мобільні станції для тонкої очистки нафтопродуктів від механічних домішок. ГНДЛ «Хіммотологічна»Такі станції працюють на таких підприємствах: ЗАТ «Донецьксталь – металургійний завод», ВАТ «Полтавський ГЗК», ВАТ «Турбоатом». Розроблені станції дозволяють виконувати очищення нафтопродуктів до 9 класу чистоти за ГОСТ 17216-2001 при продуктивності 500 л/год, мають повну масу до 150 кг, є мобільними і можуть бути застосовані також у ремонтно-експлуатаційних підприємствах транспортної галузі. З метою підвищення ефективності паливо-мастильного господарства промислових підприємств кафедра виконує подальші дослідження в галузі розробки енергозберігаючих технологій очищення нафтопродуктів. Основним напрямом цих досліджень є вивчення впливу зовнішніх силових полів різної природи на дисперговані частинки води, розчинені в оливах різного призначення. Такі дослідження, на думку спеціалістів кафедри, дозволять найближчим часом розробити та впровадити технологію «холодного» видалення води, що суттєво зменшить енерговитрати на виконання процесу.

ГНДЛ «Хіммотологічна»

Серед останніх впроваджених розробок лабораторії в галузі підвищення зносостійкості деталей розроблені стаціонарні системи змащення рейок в кривих ділянках колії метрополітену. Перша така система була розроблена у 2012 році та впроваджена у цьому ж році в КП «Харківський метрополітен» на перегоні ст. Університет – ст. Пушкінська. Проведені випробування станції підтвердили її ефективність. Так після 2 років роботи, згідно експертних оцінок спеціалістів служби колії та тунельних споруд, суттєво зменшився боковий знос рейок на дослідній кривій та уповільнився ріст дефектів – наслідків фрикційної втоми поверхонь контакту.

Контактна інформація:
Адреса: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, ауд. 2.412
тел./факс (057) 730-10-66
Науковий керівник ГНДХЛ: д.т.н., проф. Воронін С.В.
Завідувач ГНДХЛ: к.т.н., доц. Онопрейчук Д.В.
ГНДЛ «Хіммотологічна»ГНДЛ «Хіммотологічна»ГНДЛ «Хіммотологічна»ГНДЛ «Хіммотологічна»