Склад РМВ

Примаченко Ганна Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент, чл.-кор. АТНУ

Примаченко Ганна Олександрівна

Кандидат технічних наук з 2015 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Тема дисертації: «Удосконалення технології пасажирських залізничних перевезень у безпересадковому сполученні». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є. С. Альошинський.

Напрямок наукової діяльності: Удосконалення логістичних технологій вантажних та пасажирських перевезень, використання логістичних підходів на залізничному транспорті

Є автором 121 публікації. Має 2 патенти, 2 авторських свідоцтва.

Коростельов Євген Миколайович

к.т.н., доцент

Коростельов Євген Миколайович

Кандидат технічних наук з 2017 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.02 при Державному університеті інфраструктури та технологій за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів». Науковий керівник – к.т.н., доц. Скорик О.О.

Напрямок наукової діяльності: підвищення експлуатаційного ресурсу рейок шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів.

Автор 42 наукових праць та навчально-методичних розробок, в т.ч. 1 патент на винахід та 1 патент на корисну модель, 6 статей у виданнях, що включені до міжнародноъ науково-метричної баз SCOPUS.

Єремєєва Катерина Андріївна

Старший викладач кафедри історії та мовознавства, кандидат історичних наук

Єремєєва Катерина Андріївна

Кандидат історичних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України», номер диплома ДК № 040152.

Направление научной деятельности: історія Радянської України, історія повсякдення, кількісні методи в історичних дослідженнях, історія радянської преси, імагологія, дослідження гумору.
Автор 35 наукових праць,з них: 14 статей у наукових фахових виданнях України та іноземних періодичних виданнях, 21 теза конференцій.
Лученцов Євген Олександрович

аспірант, асистент

Лученцов Євген Олександрович

Аспірант за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Тема дисертації: «Моніторинг небезпечних ситуацій на основі обробки сенсорних даних, які накопичуються в хмарних сховищах». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.О. Каргін.

Напрямок наукової діяльності: моніторинг небезпечних ситуацій на основі обробки сенсорних даних, які накопичуються в хмарних сховищах.

Автор 2 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Запара Ярослав Вікторович

к.т.н., доцент

Запара Ярослав Вікторович

Кандидат технічних наук з 2013 року; доцент з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Удосконалення технології роботи залізничного вузла на базі логістичного управління». Науковий керівник – д.т.н., проф. Д.В. Ломотько.

Напрямок наукової діяльності: Технологія роботи залізничних вузлів на основі логістичного управління, забезпечення схоронності вантажів при перевезенні, розробка схем розміщення та кріплення вантажів на рухомому складу, транспортне експедирування.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

Моцна Ірина Володимирівна

к.е.н, доцент

Моцна Ірина Володимирівна

Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.05 за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Шляхи підвищення ефективності роботи залізничного транспорту України»

Напрямок наукової діяльності: ефективність роботи залізничного транспорту, менеджмент организації, корпоративна етика

Автор понад 20 наукових праць, у т.ч.: 20 наукових та  5 навчально-методичних праць

Шевченко Анна Олександрівна

к.т.н., доцент

Шевченко Анна Олександрівна

Кандидат технічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонних круглих плит». Наукові керівники – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе, д.т.н., проф. Ватуля Г.Л.

Напрямок наукової діяльності: проектування сталебетонних і комбінованих плит та їх розрахунки на силові впливи, реконструкція та проектування високошвидкісних магістралей.

Автор понад 60 наукових праць, та навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 навчальний посібник, 1 стаття у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз SCOPUS. Має 1 патент.

Іванюк Олександр Ігорович

аспірант

Іванюк Олександр Ігорович

Аспірант за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Тема дисертації: «Модель та метод інформаційної технології навігації автономних мобільних систем в умовах невизначеності». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.О. Каргін.

Напрямок наукової діяльності: навігація автономних систем, інтелектуальні системи, машинне навчання.

Автор 18 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Малішевська Аліна Сергіївна

кандидат технічних наук, інженер

Малішевська Аліна Сергіївна

Кандидат технічних наук з 2018 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.820.01 Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю 05.22.06 – Залізнична колія. Тема дисертації: «Вплив рівня горизонтальних поперечних сил на ресурси роботи рейок в умовах Харківського метрополітену». Науковий керівник – д.т.н., проф. О.М. Даренський.

Напрямок наукової діяльності: Підвищення ресурсів роботи рейок в метрополітені, та розробка рекомендацій щодо більш повного їх використання.

Автор 8 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Петренко Дмитро Григорович

завідувач лабораторії, к.т.н.

Петренко Дмитро Григорович

Кандидат технічних наук з 2019 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан гнучких сталебетонних колон». Науковий керівник – д.т.н., доц. Г.Л. Ватуля.

Напрямок наукової діяльності: оптимізація сталебетонних гнучких колон різного поперечного перерізу.

Автор 22 наукових праць. Має 3 патенти.