Склад РМВ

Примаченко Ганна Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент, чл.-кор. АТНУ

Примаченко Ганна Олександрівна

Кандидат технічних наук з 2015 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Тема дисертації: «Удосконалення технології пасажирських залізничних перевезень у безпересадковому сполученні». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є. С. Альошинський.

Напрямок наукової діяльності: Удосконалення логістичних технологій вантажних та пасажирських перевезень, використання логістичних підходів на залізничному транспорті

Є автором 121 публікації. Має 2 патенти, 2 авторських свідоцтва.

Іванюк Олександр Ігорович

старший викладач, PhD

Іванюк Олександр Ігорович

Доктор філософії (PhD) з 2021 р. Дисертацію захистив у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ64.820.003 Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Тема дисертації: «Модель та метод інформаційної технології навігації автономних мобільних систем в умовах невизначеності». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.О. Каргін.

Напрямок наукової діяльності: машинне навчання, машинне навчання, навігація в автономних системах.

Автор 20 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Коростельов Євген Миколайович

к.т.н., доцент

Коростельов Євген Миколайович

Кандидат технічних наук з 2017 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.02 при Державному університеті інфраструктури та технологій за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів». Науковий керівник – к.т.н., доц. Скорик О.О.

Напрямок наукової діяльності: підвищення експлуатаційного ресурсу рейок шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів.

Автор 42 наукових праць та навчально-методичних розробок, в т.ч. 1 патент на винахід та 1 патент на корисну модель, 6 статей у виданнях, що включені до міжнародноъ науково-метричної баз SCOPUS.

Єремєєва Катерина Андріївна

Старший викладач кафедри історії та мовознавства, кандидат історичних наук

Єремєєва Катерина Андріївна

Кандидат історичних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України», номер диплома ДК № 040152.

Направление научной деятельности: історія Радянської України, історія повсякдення, кількісні методи в історичних дослідженнях, історія радянської преси, імагологія, дослідження гумору.
Автор 35 наукових праць,з них: 14 статей у наукових фахових виданнях України та іноземних періодичних виданнях, 21 теза конференцій.
Лученцов Євген Олександрович

аспірант

Лученцов Євген Олександрович

Аспірант за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Тема дисертації: «Моніторинг небезпечних ситуацій на основі обробки сенсорних даних, які накопичуються в хмарних сховищах». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.О. Каргін.

Напрямок наукової діяльності: моніторинг небезпечних ситуацій на основі обробки сенсорних даних, які накопичуються в хмарних сховищах.

Автор 2 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Моцна Ірина Володимирівна

к.е.н, доцент

Моцна Ірина Володимирівна

Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.05 за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Шляхи підвищення ефективності роботи залізничного транспорту України»

Напрямок наукової діяльності: ефективність роботи залізничного транспорту, менеджмент организації, корпоративна етика

Автор понад 20 наукових праць, у т.ч.: 20 наукових та  5 навчально-методичних праць

Шевченко Анна Олександрівна

к.т.н., доцент

Шевченко Анна Олександрівна

Кандидат технічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонних круглих плит». Наукові керівники – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе, д.т.н., проф. Ватуля Г.Л.

Напрямок наукової діяльності: проектування сталебетонних і комбінованих плит та їх розрахунки на силові впливи, реконструкція та проектування високошвидкісних магістралей.

Автор понад 100 наукових праць, та навчально-методичних розробок, у т.ч. 2 навчальні посібники, 6 статей у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз SCOPUS та Web of Science, 1 патент.

Малішевська Аліна Сергіївна

Асистент, к.т.н.

Малішевська Аліна Сергіївна

Кандидат технічних наук з 2018 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.820.01 Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю 05.22.06 – Залізнична колія. Тема дисертації: «Вплив рівня горизонтальних поперечних сил на ресурси роботи рейок в умовах Харківського метрополітену». Науковий керівник – д.т.н., проф. О.М. Даренський.

Напрямок наукової діяльності: Підвищення ресурсів роботи рейок в метрополітені, та розробка рекомендацій щодо більш повного їх використання.

Автор 8 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Петренко Дмитро Григорович

завідувач лабораторії, к.т.н.

Петренко Дмитро Григорович

Кандидат технічних наук з 2019 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан гнучких сталебетонних колон». Науковий керівник – д.т.н., доц. Г.Л. Ватуля.

Напрямок наукової діяльності: оптимізація сталебетонних гнучких колон різного поперечного перерізу.

Автор 22 наукових праць. Має 3 патенти.

Інженер

Харланова Світлана Володимирівна

Напрямок наукової діяльності: дослідження роботи залізничної транспортної системи та управління експлуатаційною роботою залізниці в умовах впровадження операторів приватної локомотивної тяги