Островерх Ганна Євгенівна

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1994

Освіта:

У 2016 році закінчила Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Економіка підприємства». З 2016 р. – аспірант Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 051 – економіка.

Напрямок наукової діяльності:

Управлінням розвитком підприємств, стратегія управління національним господарства, управління персоналом та HR-менеджмент, digital-marketing, SMM, створення брендів малого та середнього бізнесу.

Голова ради молодих вчених при Українському державному університеті залізничного транспорту з 2018 року.

Автор:

Автор понад 30 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Нагороджена Почесною грамотою УкрДУЗТ з нагоди 90-річчя з дня заснування університету

Оголошено Подяку міського голови Розпорядження №1676/2п

Вибрані публікації:

  1. Зубенко В.О., Островерх Г.Є. Економічний розвиток підприємств залізничного транспорту: сутність та визначення. Колективна монографія за редакцією Прохорової В.В. «Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки» Української інженерно-педагогічної академії- 2017-с.100-110- Харків
  2. Островерх Г.Є. Теорії управління розвитком залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості, Харків ,УкрДУЗТ 2017 -№59 с.235-242
  3. Островерх Г.Є. Застосування управлінського підходу для ефективного розвитку  підприємств залізничного транспорту України Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ» Київ випуску 2/2018-c.112-116
  4. Дикань В.Л., Островерх Г.Є. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України  у євроінтеграційному векторі Вісник економіки транспорту і промисловості,Харків ,УкрДУЗТ 2018 -№62-с.11-19
  5. V. Ovchynnicova,A.Tolstova, H.Obruch ,H. Ostroverkh Ensuring Development of the Production Potential in Terms of Implementation of Strategic Initiatives of the Railway Transport. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018)- p.483-487.
  6. O. Mandych, T. Suhorukova, O. Butenko, I.Solomnikov, H.Ostroverkh   The organizational and economic policy of the state administration of development of railway transport of Ukraine. SHS Web of Conferences Volume 67 (2019)
  7. Островерх Г.Є., Соломніков І.В. Малий і середній бізнес України в умовах економічної кризи СOVID-19:шляхи виживання Sciences of Europe (Praha, Czech Republic), VOL 3, No 49 (2020)- р.19-21
  8. Островерх Г.Є. Стратегічний підхід до формування системи державного управління розвитком на залізничному транспорті України. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic), VOL 3, No 49 (2020)- р.9-13.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Маркетингові комунікаціїМаркетинг
2Маркетинг інтернет комунікаційМаркетинг
3Стратегічне управління підприємствомПідприємництво