Співробітники кафедри М

Зоріна Олена Іванівна

д.е.н., професор

Зоріна Олена Іванівна

Доктор економічних наук з 2013 року. Докторську дисертацію захистила в 2012 році у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» по темі «Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України».

Напрямок наукової діяльності: підвищення ефективності роботи залізниць України, стратегічного маркетингу на залізничному транспорті, розвитку інформаційних систем на залізничному транспорті; в останні роки займається розробкою принципів побудови організаційної структури маркетингової діяльності на залізничному транспорті, питаннями інноваційно-інвестиційної стратегії в транспортному маркетингу, розвитком теорії економічної оцінки маркетингових проектів і бізнес-планів.

Автор понад 156 наукових праць. У т.ч.: 124 наукових роботи і 32 навчально-методичного характеру, з них 73 в спеціалізованих виданнях, 2 монографії та 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Є співавтором 11 авторських свідоцтв і патентів.

Волохов Володимир Анатолійович

к.е.н., доцент

Волохов Володимир Анатолійович

Науковий ступінь кандидата економічних наук присуджено у 2008 році зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», номер диплома ДК № 046868.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення ціноутворення на вантажні залізничні перевезення.

Автор понад 62 наукових праць. У т.ч.: 50 наукових – методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних – 12.

Дергоусова Алла Олександрівна

заступник декана економічного факультету з виховної роботи та заочної форми здобуття освіти, к.е.н., доцент

Дергоусова Алла Олександрівна

Кандидат економічних наук з 2012 року. Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» за темою «Формування стратегії розвитку залізничного туризму». Доцент з 2013 року.

Напрямок наукової діяльності: стратегічний розвиток підприємств залізничного транспорту; розвиток сфери додаткових послуг в сфері пасажирських перевезень; шляхи підвищення конкурентоспроможності пасажирських залізничних перевезень; організація маркетингової діяльності на підприємствах туристичної інфраструктури; розробка маркетингових заходів на підприємстві; сучасні PR-технології; бренд-менеджмент; формування іміджу підприємства; розробка стратегій комунікації на підприємствах різних форм власності.

Автор понад 100 наукових праць. У т.ч.: більше 90 наукових та 17 навчально-методичного характеру, 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Мкртичьян Олена Миколаївна

старший викладач

Мкртичьян Олена Миколаївна

У 2008 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “менеджмент організацій”, присвоєна кваліфікація менеджер-економіст.

Напрямок наукової діяльності: вантажні перевезення залізничним транспортом; удосконалення експлуатаційної роботи залізничного транспорту; маркетингові дослідження ринку транспортних послуг; рекламна діяльність; маркетингова логістика.

Автор понад 28 наукових праць. У т.ч.: більше 15 наукових та більше 12 навчально-методичних робіт, 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.

Нескуба Тетяна Володимирівна

к.е.н., доцент

Нескуба Тетяна Володимирівна

Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», номер диплома ДК № 002982.

Напрямок наукової діяльності: маркетингова діяльність на залізничному транспорті; шляхи забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах ринкової економіки; організаційно-економічні механізми структурних перебудов на підприємствах.

Автор понад 48 наукових праць. У т.ч.: 40 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 8.

Сиволовська Олена Вікторівна

к.е.н., доцент

Сиволовська Олена Вікторівна

Кандидат економічних наук з 2005 року. Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» у 2005 році за темою «Розробка системної моделі інноваційного розвитку промислового підприємства». Доцент з 2008 року.

Напрямок наукової діяльності: спеціаліст з маркетингу, займається питаннями управління якістю транспортного обслуговування споживачів залізничного транспорту – пассажирів та вантажовласників.

Автор понад 100 наукових праць. У т.ч.: більше 90 наукових та 22 навчально-методичного характеру, 6 навчальних посібника, з них 5 – з грифом Міністерства освіти і науки України.

Чебанова Оксана Павлівна

к.е.н., доцент

Чебанова Оксана Павлівна

Кандидат економічних наук з 2011 року. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством за темою: «Розвиток соціально-економічного потенціалу залізничного комплексу».

Напрямок наукової діяльності: удосконалення сфери додаткових послуг в сфері пасажирських перевезень на підприємствах транспорту; використання конкурентних переваг на Залізниці та підприємствах різних форм власності; розробка практичних рекомендацій щодо шляхів розвитку соціально-економічного потенціалу залізничного комплексу України.

Автор понад 48 наукових праць. У т.ч.: 10 статей, 38 наукових та навчально-методичних робіт.