Співробітники кафедри МКЕТ

Зоріна Олена Іванівна

д.е.н., професор

Зоріна Олена Іванівна

Доктор економічних наук з 2013 року. Докторську дисертацію захистила в 2012 році у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» по темі «Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України».

Напрямок наукової діяльності: підвищення ефективності роботи залізниць України, стратегічного маркетингу на залізничному транспорті, розвитку інформаційних систем на залізничному транспорті; в останні роки займається розробкою принципів побудови організаційної структури маркетингової діяльності на залізничному транспорті, питаннями інноваційно-інвестиційної стратегії в транспортному маркетингу, розвитком теорії економічної оцінки маркетингових проектів і бізнес-планів.

Автор понад 156 наукових праць. У т.ч.: 124 наукових роботи і 32 навчально-методичного характеру, з них 73 в спеціалізованих виданнях, 2 монографії та 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Є співавтором 11 авторських свідоцтв і патентів.

Є членом ГО “Об’єднання маркетологів України”.

Член Спілки рекламістів України.

Каменева Наталія Миколаївна

к.е.н., доцент

Каменева Наталія Миколаївна

Кандидат економічних наук з 1995 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді при Харківському державному університеті імені О.М. Горького за спеціальністю 08.01.01 – політична економія.

Автор понад 65 наукових праць. Є співавтором навчального посібника з макроекономіки, економічної теорії, історії економіки і економічної думки рекомендованих Міносвіти та науки України, брала активну участь у створенні електронного підручника з економічної теорії.

Напрямок наукової діяльності: соціальна інфраструктура в умовах ринкової економіки.

Є членом ГО “Об’єднання маркетологів України”.

Александрова Олена Юріївна

к.е.н, доцент

Александрова Олена Юріївна

Кандидат економічних наук з 2018 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автор понад 47 наукових праць. Є співавтором практикуму з політекономії та конспекту лекцій з основ підприємництва.

Напрямок наукової діяльності: економічна безпека.

Є членом ГО “Об’єднання маркетологів України”.

Дергоусова Алла Олександрівна

к.е.н., доцент

Дергоусова Алла Олександрівна

Кандидат економічних наук з 2012 року. Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» за темою «Формування стратегії розвитку залізничного туризму». Доцент з 2013 року.

Напрямок наукової діяльності: стратегічний розвиток підприємств залізничного транспорту; розвиток сфери додаткових послуг в сфері пасажирських перевезень; шляхи підвищення конкурентоспроможності пасажирських залізничних перевезень; організація маркетингової діяльності на підприємствах туристичної інфраструктури; розробка маркетингових заходів на підприємстві; сучасні PR-технології; бренд-менеджмент; формування іміджу підприємства; розробка стратегій комунікації на підприємствах різних форм власності.

Автор понад 100 наукових праць. У т.ч.: більше 90 наукових та 17 навчально-методичного характеру, 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Є членом ГО “Об’єднання маркетологів України”.

Член Спілки рекламістів України.

Калабухін Юрій Євгенович

професор, д.т.н.

Калабухін Юрій Євгенович

Доктор технічних наук з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: «Удосконалення методології визначення техніко-економічних показників функціонування тягового рухомого складу з урахуванням життєвого циклу».

Напрямок наукової діяльності: техніко-економічні дослідження лімітної ціни рухомого складу (локомотиви, електро- та дизель-поїзди, вагони) в рамках концепції життєвого циклу.

Автор 140 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Є членом ГО “Об’єднання маркетологів України”.

Косич Марина Василівна

к.е.н., доцент

Косич Марина Василівна

Кандидат економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія.

Автор понад 30 наукових праць. Доцент Косич М.В. є співавтором навчального посібника з макроекономіки, рекомендованого Міносвіти та науки України, активно займається методичною та науковою роботою.

Напрямок наукової діяльності: природна монополія.

Є членом ГО “Об’єднання маркетологів України”.

Сиволовська Олена Вікторівна

к.е.н., доцент

Сиволовська Олена Вікторівна

Кандидат економічних наук з 2005 року. Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» у 2005 році за темою «Розробка системної моделі інноваційного розвитку промислового підприємства». Доцент з 2008 року.

Напрямок наукової діяльності: спеціаліст з маркетингу, займається питаннями управління якістю транспортного обслуговування споживачів залізничного транспорту – пассажирів та вантажовласників.

Автор понад 100 наукових праць. У т.ч.: більше 90 наукових та 22 навчально-методичного характеру, 6 навчальних посібника, з них 5 – з грифом Міністерства освіти і науки України.

Є членом ГО “Об’єднання маркетологів України”.

Член Спілки рекламістів України.

Волохов Володимир Анатолійович

к.е.н., доцент

Волохов Володимир Анатолійович

Науковий ступінь кандидата економічних наук присуджено у 2008 році зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», номер диплома ДК № 046868.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення ціноутворення на вантажні залізничні перевезення.

Автор понад 62 наукових праць. У т.ч.: 50 наукових – методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних – 12.

Є членом ГО “Об’єднання маркетологів України”.

Гулай Олена Сергіївна

к.е.н., доцент

Гулай Олена Сергіївна

Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», номер диплома ДК № 015873.

Напрямок наукової діяльності: менеджмент та маркетингова діяльність на залізничному транспорті; шляхи забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах ринкової економіки; пільгові залізничні перевезення.

Автор понад 38 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Гулай О.С. видано та підготовлено до друку 38 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 3.

 

Мкртичьян Олена Миколаївна

заступник декана з заочної ф.з.о., старший викладач

Мкртичьян Олена Миколаївна

У 2008 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “менеджмент організацій”, присвоєна кваліфікація менеджер-економіст.

Напрямок наукової діяльності: вантажні перевезення залізничним транспортом; удосконалення експлуатаційної роботи залізничного транспорту; маркетингові дослідження ринку транспортних послуг; рекламна діяльність; маркетингова логістика.

Автор понад 28 наукових праць. У т.ч.: більше 15 наукових та більше 12 навчально-методичних робіт, 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.

Є членом ГО “Об’єднання маркетологів України”.