Сиволовська Олена Вікторівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1978

Освіта:

У 1999 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю “транспортний маркетинг”, присвоєна кваліфікація інженер-економіст. Кандидат економічних наук з 2005 року. Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» у 2005 році за темою «Розробка системної моделі інноваційного розвитку промислового підприємства». Доцент з 2008 року.

Напрямок наукової діяльності:

Олена Вікторівна фахівець з маркетингу, займається питаннями управління якістю транспортного обслуговування споживачів залізничного транспорту – пассажирів та вантажовласників; займається розробкою маркетингових комунікацій на підприємствах будь-якої форми власності; в останні роки займається питаннями рекламного менеджменту та медіапланування.

Автор:

Автор понад 100 наукових праць: в рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку більш 90 наукових та 22 навчально-методичного характеру, 6 навчальних посібника, з них 5 – з грифом Міністерства освіти і науки України.

Нагороди та подяки:

Нагороджена почесної грамотою за сумісну працю, високий внесок у підготовку кваліфікованих кадрів для залізничного транспорту, високий професіоналізм з нагоди професійного свята Дня залізничника. Також нагороджена дипломом за значні досягнення в галузі науки призначена іменна стипендія Харківської обласної державної адміністрації ім. М.І.Туган-Барановського (з економіки) (2007).

Вибрані публікації:

 1. Сиволовська О.В. Методи оцінки конкурентоспроможності транспортної послуги / О.В. Сиволовська, О.І. Зоріна / Електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрного унів-ту «Ефективна економіка». – 2012. – № 5.
 2. Сиволовська О.В. Оцінка конкурентоспроможності транспортної послуги / О.В. Сиволовська, О.І. Зоріна / Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). Вип. 42. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. – С. 288 – 292.
 3. Сиволовська О.В. Стратегія конкуренції транспортного підприємства / О.В. Сиволовська, О.І. Зоріна / Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» / Збірник наук. праць УкрДАЗТ. Вип. 136. – Харків, 2013. – С. 418.
 4. Рекламний менеджмент: Навчальний посібник / О.І. Зоріна, А.О. Дергоусова, О.В. Сиволовська. – Х.: УкрДУЗТ, 2015. – 210 с.
 5. Маркетинг транспортних послуг: Навчальний посібник / Зоріна О.І., Волохов В.А., Волохова І.В., Дергоусова А.О., Сиволовська О.В., Мкртичьян О.М., Гончаренко Д.С.. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 352 с.
 6. Інноваційні технології маркетингової комунікаційної політики: ambient та вірусний маркетинг, нативна реклама / Зоріна О.І., Сиволовська О.В., Зибіна К.В., Сиволовський І.М. // Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенка Н.С. – Суми: Територія, 2018. – С. 404 – 423.
 7. Використання ambient-маркетингу як сучасної технології маркетингових комунікацій в українському медіа просторі [Електронний ресурс] // Зоріна О.І., Сиволовська О.В. / Ефективна економіка – №1. – 2018.
 8. Аспекти постановки маркетингових цілей та завдань в рамках стратегічного планування на залізничному транспорті // Дергоусова А.О., Сиволовська О.В. / Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2018. – С. 71-72.
 9. Використання інноваційних маркетингових технологій з метою підвищення ефективності комплексу маркетингових комунікацій / О.В. Сиволовська, Т.В. Нескуба, О.Ю. Александрова, О.М. Мкртичьян // Вісник економіки транспорту і промисловості: Матеріали п’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції “Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика”, №66, 2019. – С. 50-52.
 10. Застосування концепцій маркетингу навколишнього середовища для підвищення ефективності діяльності підприємства / О.В. Сиволовська, Є.М. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2019. – №68.
 11. Використання event-маркетингу для підвищення ефективності маркетингових комунікацій / Cиволовська О.В., Дергоусова А.О. // Тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Національний унів-т «Львівська політехніка», 2020. – С. 131 – 132.
 12. Olena Syvolovska, Tetiana Neskuba, Olena Aleksandrova and Olena Mkrtychyan Implementation of innovative marketing technologies for higher efficiency of the marketing communication complex // SHS Web of Conferences 67, 04013 (2019) – https://doi.org/10.1051/shsconf/20196704013
 13. Зоріна О.І., Сиволовська О.В. Використання екологічного маркетингу для підвищення ефективності діяльності підприємства// Бренд-менеджмент: маркетингові технології: Тези доповідей на II Всеукраїнській  науково-практичній конференції, 27 березня 2020 р. – К.: КНТЕУ, 2020.
 14. Зоріна О.І., Нескуба Т.В., Сиволовська О.В. Особливості застосування реверсивної логістики на підприємствах залізничного транспорту // Матеріали сімнадцятої науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика (3-4 червня 2021, м. Харків)». – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – С. 107-109.
 15. Нова парадигма споживацької поведінки в умовах пандемії / А.О. Дергоусова, О.В. Сиволовська // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конфренції “Людина, суспільство, комунікативні технології”. – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – С. 204-206
 16. Дергоусова А. О., Сиволовська О. В., Мкртичьян О. М. Формування стратегії бренд-менеджменту в сфері освітніх послуг. Ефективна економіка. 2022. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10017 (дата звернення: 29.06.2022)
 17. Застосування інтернет-маркетингу як невід’ємна частина просування бренду / А.О. Дергоусова, О.В. Сиволовська, О.М. Мкртичьян // Матеріали XVIІ науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика. – Харків: УкрДУЗТ, 2022. – С. 188-189.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Маркетингові комунікаціїМаркетинг
2Маркетингові комунікаціїКомерційна діяльність та логістика
3Основи маркетингуОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Основи менеджментуОрганізація перевезень і управління на транспорті
5МедіаплануванняМаркетинг
6Рекламний менеджментМаркетинг
7Рекламний креативКомерційна діяльність та логістика
8Рекламний креативМаркетинг
9Стратегічний маркетингМаркетинг