Каменева Наталія Миколаївна

Посада: завідувачка кафедрою

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1959

Освіта:

У 1982 році закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького за спеціальністю «Політична економія».

Напрямок наукової діяльності:

Соціальна інфраструктура в умовах ринкової економіки.

Автор:

Понад 65 наукових праць. Є співавтором навчального посібника з макроекономіки, економічної теорії, історії економіки і економічної думки рекомендованих Міносвіти та науки України, брала активну участь у створенні електронного підручника з економічної теорії.

Нагороди та подяки:

За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм, неоднаразово нагороджена грамотами та подяками ректора Українського державного університету залізничного транспорту; Почесною грамотою за багаторічну бездоганну працю, сумлінне виконання службових обов’язів, високу професійну майстерність і творчу ініціативу, підготовку висококваліфікованих кадрві для залізниці, підвищення кваліфікації спеціалістів, розробку та впровадження нових технологій
, наукових розробок на транспорті та з нагоди Дня залізничника нагороджена директором регіональної філії “Придніпровська залізниця” АТ “Укрзалізниця”; Грамотою як кращий лектор факультету економічної теорії та права ректором Українського державного університету залізничного транспорту.

Вибрані публікації:

1.Каменева Н.М., Борович О.Д. Історія економіки і економічної думки [Текст] : Навчальний посібник / Н.М. Каменева, О.Д. Борович. – Харків: УкрДазт, 2009.
2.Каменева Н.М., Мозгова О.Т. Сучасні економічні теорії. Програма, плани семінарних занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів. – Харків: УкрДУЗТ, 2016.
3.Каменева Н.М. Роль запозичень у фінансування інвестиційної діяльності підприємств реального сектора економіки / А. В. Непран, И. Е. Тимченко, Н. Н. Каменева // Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 60. – Харків: УкрДУЗТ, 2017.- С. 66-76.
4.Каменева Н.Н. Фискальная эффективность налога на добавленную стоимость / А. В. Непран, И. Е. Тимченко, Н. Н. Каменева // Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 57. – Харків: УкрДУЗТ, 2017.- С. 66-76.
5.Каменева Н.М., Левчук О.М. Аналіз розбіжностей поглядів податкового та бухгалтерського обліку на сучасну трактовку документів первинного обліку/ Н.М. Каменева, О.М. Левчук // Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 60. – Харків: УкрДУЗТ, 2017.
6.Каменева Н.М., Левчук О.М. Первинні документи бухгалтерського обліку, спірні питання сучасної трактовки / Н.М. Каменева , О.М. Левчук // Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 60. – Харків: УкрДУЗТ, 2017.
7.Калабухін Ю.Є., Каменева Н.М., Зленко Д. Концепція життєвого циклу в теоретичному підході до вибору варіанту інвестування в оновленні тягового рухомого складу // Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 62. – Харків: УкрДУЗТ, 2018 – с. 241-248.
8.Каменева Н.М., Косич М.В.,Александрова О.Ю. Економічна складова забезпечення економічної безпеки регіону // Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 62. – Харків: УкрДУЗТ, 2018 – с. 36- 44.
9.Фролов О.І., Каменева Н.М., Косич М.В.Концепция устойчивого развития : экологический и нравственный императивы// Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 63. – Харків: УкрДУЗТ, 2018 – с. 247-257.
10.Каменева Н.М. Економічна теорія: конспект лекцій / М.В. Косич, О.І. Фролов, О.Ю. Александрова. Н.М. Каменева. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Ч.1,2
11.Каменева Н.М., Непран А.В., Тимченко І.Є. Вплив інфляції на інвестиційну активність підприємств промисловості// Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 66. – Харків: УкрДУЗТ, 2019 – с. 166- 174.
12.Економічна теорія: навчальний посібник /Н.М. Каменева, М. В. Косич, О.І. Фролов, О.Ю. Александрова. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 163 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1МакроекономікаЕкономіка підприємства
2МікроекономікаМаркетинг
3Глобальна економікаОблік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ
4Економічна теоріяУправління фінансами, банківська справа та страхування
5Історія економіки та економічної думкиОблік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ