Telephone directory

Background University (057) 730-19-21;
Contractual training department (057) 730-19-93;
Center for International Education (057) 771-46-82; (057) 730-10-17;
Accounting service (057) 730-19-85; (057) 730-19-62;
Human Resources Department (057) 730-19-42; (057) 730-19-43; (057) 730-19-44;
Educational and methodical center (057) 730-10-69;
Educational department (057) 730-19-32; (057) 730-19-36;
Trade union (057) 730-19-82;
Library (057) 730-19-67;
Center for Aesthetic Education of Youth (057) 730-19-85;
Center for retraining and advanced training (057) 732-68-00;
Center for Quality Assurance in Higher Education (057) 730-10-04;
Public Relations Center (057) 730-19-85;
Information and computer center (057) 730-19-71;
Кафедра «Транспортний зв’язок» (ТЗ)
Department head (057) 730-10-84
Teaching room (057) 730-10-81
Кафедра «Фізика»
Department head (057) 730-10-90
Teaching room (057) 730-10-91
Кафедра «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів»
Department head (057) 730-10-32
Teaching room (057) 730-10-33
Кафедра «Спеціалізовані комп'ютерні системи» (СКС)
Department head (057) 730-10-61
Teaching room (057) 730-10-62
Кафедра «Обчислювальна техніка та системи управління» (ОТ та СУ)
Department head (057) 730-10-39
Teaching room (057) 730-10-40
Кафедра «Інформаційні технології» (ІТ)
Department head (057) 730-19-95
Teaching room (057) 730-19-96
Кафедра «Експлуатація та ремонт рухомого складу»
Department head (057) 730-19-98
Teaching room (057) 730-19-99
Кафедра «Вагони»
Department head (057) 730-10-35
Teaching room (057) 730-10-36
Кафедра «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (ЕТЕМ)
Department head (057) 730-10-73
Teaching room (057) 730-10-74
Кафедра «Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент» (ТТДЕМ)
Department head (057) 730-10-77
Teaching room (057) 730-10-78
Кафедра «Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів» (ЯСС та ТВМ)
Department head (057) 730-10-49
Teaching room (057) 730-10-49
Кафедра «Механіка і проектування машин» (М і ПМ)
Department head (057) 730-10-51
Teaching room (057) 730-10-52
Кафедра «Управління експлуатаційною роботою» (УЕР)
Department head (057) 730-10-89
Teaching room (057) 730-10-88
Кафедра «Залізничні станції та вузли» (ЗСВ)
Department head (057) 730-10-42
Teaching room (057) 730-10-42
Кафедра «Управління вантажною і комерційною роботою» (УВКР)
Department head (057) 730-10-85
Teaching room (057) 730-20-82
Кафедра «Транспортні системи та логістика» (ТСЛ)
Department head (057) 730-19-55
Teaching room (057) 730-19-55
Кафедра «Вища математика» (ВМ)
Department head (057) 730-10-37
Teaching room (057) 730-10-38
Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища»
Department head (057) 730-10-57
Teaching room (057) 730-10-56
Кафедра «Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини» (БКВРМ)
Department head (057) 730-10-66
Teaching room (057) 730-10-72
Кафедра «Будівельні матеріали, конструкції та споруди» (БМКС)
Department head (057) 730-10-63
Teaching room (057) 730-10-64
Кафедра «Будівельна механіка та гідравлика» (БМГ)
Department head (057) 730-10-70
Teaching room (057) 730-10-71
Кафедра «Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою» (ВПГЗ)
Department head (057) 730-10-67
Teaching room (057) 730-19-56
Кафедра «Залізнична колія і транспортні споруди» (ЗКТС)
Department head (057) 730-10-58
Teaching room (057) 730-10-59
Кафедра «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка» (НГКГ)
Department head (057) 730-10-54
Teaching room (057) 730-10-55
Кафедра «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» (ЕУВКБ)
Department head (057) 730-10-96
Teaching room (057) 730-10-97
Кафедра «Облік і аудит» (ОіА)
Department head (057) 730-19-66
Teaching room (057) 730-19-66
Кафедра «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті» (ЕкБіУПТ)
Department head (057) 730-19-86
Teaching room (057) 730-19-86
Кафедра «Управління державними і корпоративними фінансами» (УД і КФ)
Department head (057) 730-10-93
Teaching room (057) 730-10-94
Кафедра «Економічна теорія та право» (ЕТ і П)
Department head (057) 730-10-98
Teaching room (057) 730-10-99
Кафедра «Маркетинг» (М)
Department head (057) 730-10-47
Teaching room (057) 730-10-47
Кафедра «Менеджмент і адміністрування» (МіА)
Department head (057) 730-10-45
Teaching room (057) 730-10-46
Кафедра «Історія та мовознавство»
Department head (057) 730-10-44
Teaching room (057) 730-19-79
Кафедра «Філософія та соціологія»
Department head (057) 730-10-92
Teaching room (057) 730-10-92
Кафедра «Іноземні мови»
Department head (057) 730-10-43
Teaching room (057) 730-10-43
Кафедра «Фізичне виховання та спорт» (ФВС)
Department head (057) 775-76-30
Teaching room (057) 775-76-06