Телефонний довідник

Довідкова університету (057) 730-19-21;
Приймальна комісія (057) 732-28-25; (057) 730-19-77; (057) 730-19-90;
Договірний відділ з навчання (057) 730-19-93;
Центр міжнародної освіти (057) 771-46-82; (057) 730-10-17;
Бухгалтерська служба (057) 730-19-85; (057) 730-19-62;
Відділ кадрів (057) 730-19-42; (057) 730-19-43; (057) 730-19-44;
Навчально-методичний центр (057) 730-10-69;
Навчальний відділ (057) 730-19-32; (057) 730-19-36;
Профспілка (057) 730-19-82;
Канцелярія (057) 730-19-69; (057) 771-46-86;
Бібліотека (057) 730-19-67;
Центр естетичного виховання молоді (057) 730-19-85;
Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (057) 732-68-00;
Центр забезпечення якості вищої освіти (057) 730-10-04;
Центр зв'язків з громадськістю та PR (057) 730-19-85;
Інформаційно-обчислювальний центр (057) 730-19-71;
Кафедра «Транспортний зв’язок» (ТЗ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-84
Викладацька (057) 730-10-81
Кафедра «Фізика»
Завідувач кафедри (057) 730-10-90
Викладацька (057) 730-10-91
Кафедра «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів»
Завідувач кафедри (057) 730-10-32
Викладацька (057) 730-10-33
Кафедра «Спеціалізовані комп'ютерні системи» (СКС)
Завідувач кафедри (057) 730-10-61
Викладацька (057) 730-10-62
Кафедра «Обчислювальна техніка та системи управління» (ОТ та СУ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-39
Викладацька (057) 730-10-40
Кафедра «Інформаційні технології» (ІТ)
Завідувач кафедри (057) 730-19-95
Викладацька (057) 730-19-96
Кафедра «Експлуатація та ремонт рухомого складу»
Завідувач кафедри (057) 730-19-98
Викладацька (057) 730-19-99
Кафедра «Вагони»
Завідувач кафедри (057) 730-10-35
Викладацька (057) 730-10-36
Кафедра «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (ЕТЕМ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-73
Викладацька (057) 730-10-74
Кафедра «Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент» (ТТДЕМ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-77
Викладацька (057) 730-10-78
Кафедра «Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів» (ЯСС та ТВМ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-49
Викладацька (057) 730-10-49
Кафедра «Механіка і проектування машин» (М і ПМ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-51
Викладацька (057) 730-10-52
Кафедра «Управління експлуатаційною роботою» (УЕР)
Завідувач кафедри (057) 730-10-89
Викладацька (057) 730-10-88
Кафедра «Залізничні станції та вузли» (ЗСВ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-42
Викладацька (057) 730-10-42
Кафедра «Управління вантажною і комерційною роботою» (УВКР)
Завідувач кафедри (057) 730-10-85
Викладацька (057) 730-20-82
Кафедра «Транспортні системи та логістика» (ТСЛ)
Завідувач кафедри (057) 730-19-55
Викладацька (057) 730-19-55
Кафедра «Вища математика» (ВМ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-37
Викладацька (057) 730-10-38
Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища»
Завідувач кафедри (057) 730-10-57
Викладацька (057) 730-10-56
Кафедра «Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини» (БКВРМ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-66
Викладацька (057) 730-10-72
Кафедра «Будівельні матеріали, конструкції та споруди» (БМКС)
Завідувач кафедри (057) 730-10-63
Викладацька (057) 730-10-64
Кафедра «Будівельна механіка та гідравлика» (БМГ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-70
Викладацька (057) 730-10-71
Кафедра «Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою» (ВПГЗ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-67
Викладацька (057) 730-19-56
Кафедра «Залізнична колія і транспортні споруди» (ЗКТС)
Завідувач кафедри (057) 730-10-58
Викладацька (057) 730-10-59
Кафедра «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка» (НГКГ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-54
Викладацька (057) 730-10-55
Кафедра «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» (ЕУВКБ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-96
Викладацька (057) 730-10-97
Кафедра «Облік і аудит» (ОіА)
Завідувач кафедри (057) 730-19-66
Викладацька (057) 730-19-66
Кафедра «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті» (ЕкБіУПТ)
Завідувач кафедри (057) 730-19-86
Викладацька (057) 730-19-86
Кафедра «Управління державними і корпоративними фінансами» (УД і КФ)
Завідувач кафедри (057) 730-10-93
Викладацька (057) 730-10-94
Кафедра «Економічна теорія та право» (ЕТ і П)
Завідувач кафедри (057) 730-10-98
Викладацька (057) 730-10-99
Кафедра «Маркетинг» (М)
Завідувач кафедри (057) 730-10-47
Викладацька (057) 730-10-47
Кафедра «Менеджмент і адміністрування» (МіА)
Завідувач кафедри (057) 730-10-45
Викладацька (057) 730-10-46
Кафедра «Історія та мовознавство»
Завідувач кафедри (057) 730-10-44
Викладацька (057) 730-19-79
Кафедра «Філософія та соціологія»
Завідувач кафедри (057) 730-10-92
Викладацька (057) 730-10-92
Кафедра «Іноземні мови»
Завідувач кафедри (057) 730-10-43
Викладацька (057) 730-10-43
Кафедра «Фізичне виховання та спорт» (ФВС)
Завідувач кафедри (057) 775-76-30
Викладацька (057) 775-76-06