MAKSYM YU. KUTSENKO

Position: dean of the Faculty of TPM, associate professor

Science degree, academic title: PhD in Sci. Eng.

Year of birth: 1984

Education:

In 2006, he graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport with a degree in organization of transportation and transport management (railway transport).

PhD in Sci. Eng. since 2010. He defended his thesis in the specialized academic council D 64.820.04 at the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specialty 05.22.20 “Operation and repair of vehicles”, Diploma DK No. 058579.

Since 2020 he is the dean of the Faculty of Transportation Process Management

Scientific activity direction:

Improving the energy efficiency of marshalling devices

Author:

Author of more than 45 scientific papers. As part of the educational and methodical work, 45 scientific articles and teaching materials were published and prepared for publication, including 13 teaching aids.

Awards and diplomas:

2015 – awarded the Gratitude Certificate of the Head of the Pridneprovska Railway;

2017 – awarded the badge “For Selfless Work” II degree of the Director of the Regional Branch “Lviv Railway”

2018 – awarded the Diploma from the Chairman of the Board of Kyiv-Dnipro MPPZT PJSC;

2019 – awarded with the gratitude of the minister of education and science of Ukraine;

2020 – awarded the Diploma from the Kharkiv Regional State Administration.

Featured publications:

1. Куценко М. Ю., Берестов І. В.,  Огар О. М., Ахієзер О. Б. Математична модель для визначення оптимальних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок. Восточно-европейский журнал передовых технологий.  Харьков, 2009. Випуск 1/6 (37). С. 4-8.

2. Куценко М. Ю., Берестов І. В.,  Огар О. М., Ахієзер О. Б.  До питання розробки методики комплексного розрахунку оптимальних конструктивних параметрів сортувальних гірок. Восточно-европейский журнал передовых технологий. Харьков, 2009. Випуск 2/3 (38). С. 56-60.

3. Куценко М. Ю., Розсоха О. В., Лапурін Р. С., Тумачек А. М. Оцінка надійності структур гіркових горловин двосторонньої сортувальної станції. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 135. С. 84-91.

4. Куценко М. Ю.  Дослідження динамічних та енергетичних характеристик полого-східчастого поздовжнього профілю сортувальних гірок. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 136. С. 20-31.

5. Куценко М. Ю., Христиченко О. О., Віслов Я. В., Мельниченко О. В., Мельниченко С. В. Розрахунок економічної ефективності впровадження вагонних уповільнювачів нового покоління на механізованих сортувальних гірках України. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 137. С. 78-82.

6. Куценко М. Ю. Дослідження залежності потрібної потужності паркової гальмової позиції від зміни уклону стрілочної зони. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков, 2013. Вып. 2/3 (62). С. 22-25.

7. Куценко М. Ю. Аналіз відомих пристроїв закріплення составів і загородження колій у сортувальних парках. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков, 2013. Вып. 4/3 (64). С. 20-24.

8. Куценко М. Ю., Фефелова В.Р., Тупотіна І.О., Кальцова К.С. Визначення максимальної довжини відчепи на сортувальних гірках Південної залізниці в умовах використання нових уповільнювачів. Збірник наукових праць Українськго державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2014. Вип. 150. С. 42-46.

9.Куценко М. Ю., Дудін О.А., Долгова М.М., Жовнір О.В. Обґрунтування раціонального місця розташування локомотивного господарства на сортувальній станції. Збірник наукових праць Українськго державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2015. Вип. 156. С. 94-101.

10. Куценко М. Ю., Дудін О. А., Рибін А. В., Сініцина О. О., Лобода О. В.  Аналіз досліджень, присвячених реконструкції проміжних роздільних пунктів при введенні швидкісного руху.  Збірник наукових праць Українськго державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2016. Вип. 161. С. 139-144.

11. Оhar О.,Rozsokha O., Kutsenko M., Smachilo Y.  Evaluation of traffic safety using additive resulting indicator. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 6/3 (90). 2017. P. 48-57.

12. Panchenko S.,  Ohar O., Kuleshov V., Kutsenko M.,  Kuleshov A. Improvement of the organizational technological model of the route made up of the groups of cars of different owners. International journal of engineering and technology. №7 (4.3). 2018. P. 266-269

13. Panchenko S., Ohar O., Kutsenko M., Smachilo J. A method of complex calculation of rational structural parameters of railway humps. Acta polytechnica. Vol.58. №6. 2018. P. 370-377.

14. Mezitis M.Panchenko V., Kutsenko M., Masliy A.  Mathematical model for defining rational constructional technological parameters of marshalling equipment used during gravitational target braking of retarders. Procedia Computer Science, Vol. 149, 2019. P. 288-296.

The main subjects that teaches are:

NumberDisciplineEducation Program/Higher Education Level
1Railway stations and junctionsOrganization of Traffic and Transport Management
2Design of railway infrastructure facilitiesCustoms control on transport (railway transport)
3CAD of railway stations and junctionsCustoms control on transport (railway transport)
4Basics of research and engineering creativity.Customs control on transport (railway transport)