Romanenko Oleksandr

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: PhD, Associate Professor

Year of birth:

Education:

Specialist, civil engineer (2006, specialty “Industrial and civil construction”, UkrDAZT)

Scientific activity direction:

Improvement of concrete structures with chemical additives to reduce energy consumption in the production of precast concrete and the development of a steam-free technology for its production, evaluation of technical condition and design of buildings and structures.

Author:

Author of more than 30 scientific works, including 3 patents; 3 educational and methodological developments, normative and guidance documents for railway transport.

Awards and diplomas:

Featured publications:

1. Olga Borziak1, Stanislav Vandolovskyi, Vitalij Chajka, Volodymyr Perestiuk, Oleksandr Romanenko. Effect of microfillers on the concrete structure formation //     MATEC Web of Conferences 116, 01001 (2017)

2. Романенко О.В Оптимальна величина водоцементного відношення особошвидкотверднучого безпропарювального бетону: Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148 – Ч. 2. – С. 46 – 51 (фахове видання)

3. Романенко О.В., Плугін А.А., Калінін О.А., Плугін О.А та інш. Аналіз матеріалів і складів бетону для виробництва залізобетонних шпал на підрпиємствах «Укрзалізниці»: Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 151. – С. 152 – 162 (фахове видання)

4. Романенко О.В Аналіз матеріалів для виробництва залізобетонних шпал на заводах ЗБШ України: Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць. – Харків: ХНУБА, 2015. – № 2(80). – С. 133 – 140. (фахове видання)

5. Романенко О.В., Плугін А.А., Калінін О.А., Плугін О.А та інш. Аналіз складів бетону для виробництва залізобетонних шпал на заводах ЗБШ України: Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць. – Харків: ХНУБА, 2015. – № 2(80). – С. 144 – 147. (фахове видання)

6. Романенко О.В., Плугін А.А., Калінін О.А., Плугін О.А та інш. Вплив добавок суперпластифікаторів і прискорювачів твердіння на кінетику набору міцності цементним каменем: Вісник Національноготехнічного університету “ХПІ”: збірник наукових праць. – Серія: “Механіко-технологічні системи та комплекси.” – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. –№21(1130). – С. 14-22. (фахове видання)

7. Романенко О.В Застосування комплексних хімічних добавок для зниження енергоємності виробництва залізобетонних шпал Застосування комплексних хімічних добавок для зниження енергоємності виробництва залізобетонних шпал: Українські залізниці № 7–8 (25–26) 2015

8. Софронов В.С., Плугін А. А., Софронова І. В., Олійник Е. М., Плугін А. М., Мірошніченко С. В., Калінін О. А.,Плугін Д. А., Лютий В. А., Романенко О.В UA113599, Публікація відомостей про заявку:25.07.2016, Бюл.№ 14 Публікація відомостей про видачу патенту:10.02.2017, Бюл.№ 3