Tetyana Yusupova

Position: Senior Lecturer

Science degree, academic title:

Year of birth: 1966

Education:

She graduated from Kharkiv State University of Economics with a degree in Accounting and Business Analysis.

Scientific activity direction:

economics of the enterprise, planning of entrepreneurial activity.

Author:

Author of 12 scientific works and educational and methodical developments.

Awards and diplomas:

Featured publications:

  1. Юсупова Т.М. Формування корпоративної культури на підприємствах залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. Спеціальний випуск. Одинадцята міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика». Харків: УкрДУЗТ, 2015. №50.  С. 152-153.
  2. Юсупова Т.М., Гонтар Н.О. Управління знаннями та забезпечення розвитку кадрового потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. Спеціальний випуск. Дванадцята міжнародна науково – практична конференція «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика». Харків. УкрДУЗТ, 2016.  №54.  С. 133-134.
  3. Юсупова Т.М., Гонтар Н.О. Розвиток раціоналізаторської діяльності працівників як передумова інноваційного зростання залізничного транспорту. Тези доповідей за матеріалами тринадцятої  науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центи та корпоративна логістика». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №58. С. 204-206.
  4. Токмакова І.В.,   Овчиннікова В.О.,  Юсупова Т.М. Стратегічне управління виробничим потенціалом залізничного транспорту. Тези доповідей за матеріалами тринадцятої  науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центи та корпоративна логістика». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №58. С. 87-94.
  5.  Юсупова Т.М., Клімова С.М. Співвідношення понять розрахункових та фінансово-управлінських відносин у контексті українсько-європейського досвіду.  Державне будівництво. 2018. №1. URL:  http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-1/doc/4/4_2.pdf
  6. Ovchynnikova V.,  Kuzmenko A., Yusupova T., Toropova V. and  Gontar N. Digital Transformation of Innovative Business Processes on Railway Transport. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 67 (2019) – DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196701009

The main subjects that teaches are:

NumberDisciplineEducation Program/Higher Education Level
1Planning in enterprisesEnterprise Economics