Khodakivsky Alexey

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Year of birth: 1980

Education:

In 2004 he graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport with a degree in “Organization of transportation and transport management (railway transport)”. Candidate of Technical Sciences since 2006. He defended his dissertation in the specialized scientific council D64.820.04 at the Ukrainian State Academy of Railway Transport in the specialty 05.22.20 – “Operation and repair of vehicles”.He was awarded the academic title of associate professor.

Scientific activity direction:

railway transport, management, system

Author:

Author of more than 75 scientific and educational works. Within the framework of scientific and educational-methodical work by associate professor Khodakivsky OM 75 scientific and educational-methodical works were published and prepared for publication in co-authorship and without co-authors, 11 of them were educational-methodical.

Awards and diplomas:

Featured publications:

 1. Ходаківський О. М. Постановка проблеми про управління залізничним транспортом України з точки зору загальної теорії систем / О. М. Ходаківський // Залізничний транспорт України – 2010. – №1. – С. 55 – 57.
 2. Ходаківський О. М. Гносеологія підвищення ефективності залізничного транспорту на основі теорії систем / О. М. Ходаківський // Залізничний транспорт України – 2012. – №2. – С. 19 – 20.
 3. Ходаківський О. М. Моделювання процесу взаємодії перевізників багажу і вантажобагажу залізничної та автомобільної транспортних систем на основі моделі Лотки-Вольтера / О. М. Ходаківський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2012. – №3. – С. 13 – 20.
 4. Ходаківський О. М. Ідеологічна складова підвищення ефективності залізничного транспорту на основі теорії систем – концепція «восьминіг» : матеріали 3-ої міжнародної науково-практичної конференції [„Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств”]. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна – 2014.
 5. Ходаківський О. М. Дослідження надсистеми залізничної транспортної системи: визначення правових обмежень та умов підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту на основі теорії систем / О. М. Ходаківський // Залізничний транспорт України. – 2014. – №6. – С. 8 – 12
 6. Ходаківський О. М. Модель оптимального формування людського ресурсу у системі українського транспортного логістичного центру Укрзалізниці / О. М. Ходаківський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013. – №2. – С. 65 – 70.
 7. Данько М.І. Огляд закордонних наукових розробок і практичного досвіду функціонування та розвинення транспортних систем / Данько М.І., Ходаківський О.М., Бондаренко Б.Р., Драгіцин О. Г., Лапко О.О., Соколов Д.М. // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІІЗТ Укр-ДАЗТ. – 2013. – Вип. 36. – С. 10 – 14.
 8. Ходаківський О. М. Удосконалення залізничної пасажирської системи в умовах використання інтернету / О. М. Ходаківський, С. А. Савельєв, Б. Р.Бондаренко, О. Г. Драгіцин, Д. М. Соколов, А. О. Костіна, М. М. Лядов, В. В. Кузнєцов, О. В. Сидельніков // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2014. – Вип. 150. – С. 84 – 91
 9. Ходаківський О. М. Дослідження надсистеми залізничної транспортної системи: визначення правових обмежень та умов підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту на основі теорії систем / О. М. Ходаківський // Залізничний транспорт України. – 2014. – №6. – С. 8–12.
 10. Khodakivska E. V. c.t.s., as., Khodakivskiy O. M. c.t.s., as. prof., Zabrodin S. V. master’s degree, Papkovich I. V. master’s degree, Sivin V. Yu. master’s degree, Struzhko A. V. master’s degree, Yakovlev Ye.M. . master’s degree, «RESEARCH OF SCIENTIFIC WORKS ON THE MAN-AGEMENT OF THE PROCESS OF HUMAN TRAFFIC IN TRANSPORT HUBS» in ScientificWorldJournal, Issue №15, Vol.2 (Yolnat PE, Minsk, 2017) – URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/j1502.pdf (date: 21.12.2017) – page – 65 -74 DOI: 10.21893/2227-6920.2017-15.2-035.
 11. Olexii Khodakivskyi,Yevgeniia Khodakivska, Oleksandr Kuzmenko, Maryna Shcherbyna, Olha Kolesnichenko. Improvement of the railway transport system by increasing the level of goal-oriented activity. Procedia Computer Science. Volume 149, 2019, Pages 415-421. DOI information: 10.1016/j.procs.2019.01.156. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919301632?via%3Dihub

The main subjects that teaches are:

NumberDisciplineEducation Program/Higher Education Level
1Fundamentals of systems theory and controlOrganization of Traffic and Transport Management
2Fundamentals of research and engineeringOrganization of Traffic and Transport Management