Rybalchenko Liliia

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Year of birth: 1986

Education:

In 2008 she graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport (UkrDAZT) with a degree in “Organization of transportation and management of transport (railway transport)”.
 
Candidate of Technical Sciences since 2014. She defended her dissertation in the specialized scientific council D64.820.04 at the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specialty 05.22.01 – transport systems. He was awarded the academic title of associate professor.

Scientific activity direction:

Organization and technologies of formation, distribution and direction of car flows based on the use of modern information and hybrid intelligent systems

Author:

Author of more than 20 scientific papers

Awards and diplomas:

Featured publications:

  1. Данько, М.І. Удосконалення процесу змінно-добового планування на основі застосування інтелектуальних методів [Текст] / М.І Данько, О.В. Лаврухін, Л.І. Рибальченко, В.О. Романчук // Зб. наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. – С. 7-11.
  2. Данько, М.І. Оптимізація використання порожнього парку вагонів за допомогою генетичних алгоритмів [Текст] / М.І Данько, О.В. Лаврухін, Л.І. Рибальченко // Зб. наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 122. – С. 7-12.
  3. Данько, М.І. Удосконалення технології вибору категорії поїздів для обслуговування місцевої роботи [Текст] / М.І. Данько, О.В. Лаврухін, Л.І. Рибальченко // Зб. наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 131. – С. 5-11.
  4. Рибальченко, Л.І. Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішення оперативного управління за допомогою сучасних технологій моделювання [Текст] / Л.І. Рибальченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Науково-технічний журнал. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 5. – С. 20-24.
  5. Рибальченко, Л.І. Визначення цільової функції оптимізації використання порожнього парку вагонів [Текст] / Л.І. Рибальченко // Восточно-Европейский журнал передовыхтехнологий. – 2012. – Вып. 6/3 (60). – С. 25-27.
  6. Рибальченко, Л.І. Оптимізація використання порожніх вагонів в умовах дефіциту рухомого складу [Текст] / Л.І. Рибальченко,  Д.В. Франковський // Зб. наук. Праць УкрДАЗТ. – Харків. – 2014.- Вип. №145- С. 69-72.
  7. Рибальченко, Л.І.Автоматизація технології оперативного управління рухомим складом/ Л.І. Рибальченко,Н.М. Ковтун// Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків, 2015. – Вип. 156. – С. 135-139.
  8.  Рибальченко, Л.І. Визначення основних напрямів удосконалення експлуатаційної роботи залізниць / Л.І. Рибальченко, А.А. Котельнікова, Ю.В. Парфьонова, Г.М. Пономаренко // ScientificJournal «ScienceRise». – 2016. – Вип. №8/2(25). – С. 37-41.
  9.  Рибальченко, Л.І. Обґрунтування вибору оптимального варіанта організації швидкісного руху / Л.І. Рибальченко, О.В. Нерівня // Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків, 2017. – Вип. 173. – С. 205-208.
  10.  Denis Konstantinov, Optimization of train routes based on neuro-fuzzy modeling and genetic algorithms / Liliya Rybalchenko, Ruslans Muhitovs, Peter Dolgopolov // Procedia Computer Science. N. 149. – 2019 y. – p. 11-18.