Ватуля Гліб Леонідович

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1972

Освіта:

У 1994 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Несуча здатність сталебетонних балок прямокутного перерізу, зміцнених стальним шпренгелем». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Доктор технічних наук з 2016р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Розрахунок і проектування комбінованих та сталебетонних конструкцій». Науковий консультант – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності:

Оптимальне проектування сталебетонних і комбінованих конструкцій та їх розрахунки на силові та температурні впливи.

Дійсний член Транспортної академії України та Академії будівництва України.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.820.02; член спеціалізованої вченої ради Д 64.707.01 при Національному університеті цивільного захисту України; експерт секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Авіаційно-космічна техніка і транспорт»; член технічного комітету стандартизації TK 193 «Залізнична інфраструктура»; сертифікований провідний експерт з технічного обстеження будівель та споруд; керівник Центру діагностики споруд транспортного призначення при УкрДУЗТ; член редакційної колегії збірника наукових праць УкрДУЗТ, збірника наукових праць ЧІПБ НУЦЗУ «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», журналу “Залізничний транспорт України” та журналу Civil and Environmental Engineering.

За особисті досягнення в галузі науки, у 2005 р. отримував стипендію Харківської обласної державної адміністрації ім. Г.Ф. Проскури (технічні науки) та визнавався дипломантом у номінації «Молодий науковець» обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена». У 1998-1999 рр. працював інженером-стипендіатом компанії Emch+Berger, Берн, Швейцарія, в рамках програми співпраці з Швейцарською академією технічних наук (Фонд Бранко Вайс, Швейцарія).

Автор:

понад 180 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 20 патентів. Підготував 5 кандидатів технічних наук.

Нагороди та подяки:

подяка Міністра транспорту та зв’язку України (2008); почесна грамота Державної адміністрації залізничного транспорту України (2010); подяка Одеської залізниці (2015); подяка Міністра освіти та науки України (2015); почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2018); грамота (2018) та почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2020).

Вибрані публікації:

  1. Чихладзе Э.Д., Ватуля Г.Л., Китов Ю.П. Основы расчета и проектирования комбинированных и сталебетонных конструкций / под ред Э.Д. Чихладзе. Киев: Транспорт Украины, 2006. 104 с.
  2. Ватуля Г.Л., Орел Е.Ф. Влияние параметров сечений на несущую способность сталебетонных конструкций. Зб. наук. праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 3(33). Полтава, 2012. С.30–34.
  3. Vatulia G., Orel E., Kovalov M. Carrying capacity definition of steel-concrete beams with external reinforcement under the fire impact. Applied Mechanics and Materials. Vol. 617, 2014. P.167–170.
  4. Ватуля Г.Л., Галагуря Е.И., Петренко Д.Г. Определение деформаций бетона с помощью глубинных датчиков. Вестник ПНИПУ Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. Пермь, 2014. № 2. С.48–56.
  5. Vatulia G., Falendysh A., Orel Ye., Pavliuchenkov M. Structural Improvements in a Tank Wagon with Modern Software Packages. 10th International Scientific Conference Transbaltica 2017: Transportation Science and Technology. Procedia Engineering. Vol. 187, 2017. P.301-307.
  6. Vatulia G., Berestianskaya S., Opanasenko E., Berestianskaya A. Substantiation of concrete core rational parameters for bending composite structures. DYN-WIND’2017 – MATEC Web of Conferences. Vol. 107. 00044 (2017).
  7. Vatulia G., Rezunenko M., Orel Ye., Petrenko D. Regression equations for circular CFST columns carrying capacity evaluation. DYN-WIND’2017 – MATEC Web of Conferences. Vol. 107, 00051 (2017).
  8. Vatulia G., Lobiak A., Orel Ye. Simulation of performance of circular CFST columns under short-time and long-time load. Transbud’2017 – MATEC Web of Conferences. Vol. 116, 02036 (2017).
  9. Vatulia G., Petrenko D.H., Novikova M.A. Experimental estimation of load-carrying capacity of circular, square and rectangular CFTS columns. Scientific Bulletin of National Mining University Scientific and Technical Journal. Dnipro: National Mining University, 2017. С. 97–102.
  10. Vatulia G., Rezunenko M., Petrenko D., Rezunenko S. Evaluation of the carrying capacity of rectangular steel-concrete columns. Civil and Environmental Engineering. Vol. 14. Issue 1/2018, 76–83.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Статистичні методи обробки інформації, математичне моделювання та оптимізаціяБудівництво та цивільна інженерія
2Сталезалізобетонні конструкціїБудівництво та цивільна інженерія