Ватуля Гліб Леонідович

Посада: проректор з наукової роботи

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1972

Освіта:

У 1994 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Несуча здатність сталебетонних балок прямокутного перерізу, зміцнених стальним шпренгелем». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Доктор технічних наук з 2016р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Розрахунок і проектування комбінованих та сталебетонних конструкцій». Науковий консультант – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності:

Оптимальне проектування сталебетонних і комбінованих конструкцій та їх розрахунки на силові та температурні впливи.

Дійсний член Транспортної академії України та Академії будівництва України.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.820.02; член спеціалізованої вченої ради Д 64.707.01 при Національному університеті цивільного захисту України; експерт секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Авіаційно-космічна техніка і транспорт»; член технічного комітету стандартизації TK 193 «Залізнична інфраструктура»; сертифікований провідний експерт з технічного обстеження будівель та споруд; керівник Центру діагностики споруд транспортного призначення при УкрДУЗТ; член редакційної колегії збірника наукових праць УкрДУЗТ, збірника наукових праць ЧІПБ НУЦЗУ «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», журналу “Залізничний транспорт України” та журналу Civil and Environmental Engineering.

За особисті досягнення в галузі науки, у 2005 р. отримував стипендію Харківської обласної державної адміністрації ім. Г.Ф. Проскури (технічні науки) та визнавався дипломантом у номінації «Молодий науковець» обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена». У 1998-1999 рр. працював інженером-стипендіатом компанії Emch+Berger, Берн, Швейцарія, в рамках програми співпраці з Швейцарською академією технічних наук (Фонд Бранко Вайс, Швейцарія).

Автор:

понад 160 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 15 патентів. Підготував 5 кандидатів технічних наук.

Нагороди та подяки:

подяка Міністра транспорту та зв’язку України (2008); почесна грамота Державної адміністрації залізничного транспорту України (2010); подяка Одеської залізниці (2015); подяка Міністра освіти та науки України (2016); почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2018); грамота (2019) та почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2020).

Вибрані публікації:

  1. Чихладзе Э.Д., Ватуля Г.Л., Китов Ю.П. Основы расчета и проектирования комбинированных и сталебетонных конструкций / под ред Э.Д. Чихладзе. Киев: Транспорт Украины, 2006. 104 с.
  2. Ватуля Г.Л., Орел Е.Ф. Влияние параметров сечений на несущую способность сталебетонных конструкций. Зб. наук. праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 3(33). Полтава, 2012. С.30–34.
  3. Vatulia G., Orel E., Kovalov M. Carrying capacity definition of steel-concrete beams with external reinforcement under the fire impact. Applied Mechanics and Materials. Vol. 617, 2014. P.167–170.
  4. Ватуля Г.Л., Галагуря Е.И., Петренко Д.Г. Определение деформаций бетона с помощью глубинных датчиков. Вестник ПНИПУ Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. Пермь, 2014. № 2. С.48–56.
  5. Vatulia G., Falendysh A., Orel Ye., Pavliuchenkov M. Structural Improvements in a Tank Wagon with Modern Software Packages. 10th International Scientific Conference Transbaltica 2017: Transportation Science and Technology. Procedia Engineering. Vol. 187, 2017. P.301-307.
  6. Vatulia G., Berestianskaya S., Opanasenko E., Berestianskaya A. Substantiation of concrete core rational parameters for bending composite structures. DYN-WIND’2017 – MATEC Web of Conferences. Vol. 107. 00044 (2017).
  7. Vatulia G., Rezunenko M., Orel Ye., Petrenko D. Regression equations for circular CFST columns carrying capacity evaluation. DYN-WIND’2017 – MATEC Web of Conferences. Vol. 107, 00051 (2017).
  8. Vatulia G., Lobiak A., Orel Ye. Simulation of performance of circular CFST columns under short-time and long-time load. Transbud’2017 – MATEC Web of Conferences. Vol. 116, 02036 (2017).
  9. Vatulia G., Petrenko D.H., Novikova M.A. Experimental estimation of load-carrying capacity of circular, square and rectangular CFTS columns. Scientific Bulletin of National Mining University Scientific and Technical Journal. Dnipro: National Mining University, 2017. С. 97–102.
  10. Vatulia G., Rezunenko M., Petrenko D., Rezunenko S. Evaluation of the carrying capacity of rectangular steel-concrete columns. Civil and Environmental Engineering. Vol. 14. Issue 1/2018, 76–83.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Опір матеріалівЗалізничні споруди та колійне господарство
2Будівельна механікаЗалізничні споруди та колійне господарство
3Статистичні методи обробки інформації, математичне моделювання та оптимізаціяБудівництво та цивільна інженерія
4Сталезалізобетонні конструкціїБудівництво та цивільна інженерія