Konstantinov Denis

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: Candidate of Technical Sciences

Year of birth: 1984

Education:

In 2007 he graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport
(UkrDAZT) with a degree in "Organization of transportation and management of transport (railway transport). Candidate of Technical Sciences since 2011. He defended his dissertation in the specialized scientific council D 64.820.04 at the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specialty 05.22.01 – Transport System

Scientific activity direction:

Organization of operational work and management of transport processes on
railway transport, organization and improvement of suburban passenger
transportation, improvement of high-speed transportation, organization of
high-speed transportation

Author:

Within the framework of educational and methodical work by associate
professor Konstantinov DV published and prepared for publication more than
25 scientific-methodical and educational-methodical developments, of which
educational-methodical – 2

Awards and diplomas:

Featured publications:

  1. Константінов Д.В. Розробка системи підтримки прийняття рішень з застосуванням нейро-нечіткого моделювання для реалізації оперативного регулювання композиції составів у приміському сполученні / Д.В. Константінов // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків,2009. – №111. – С. 68–81.
  2. Константінов Д.В. Моделювання оперативного регулювання маршрутами приміського руху на основі нечіткої логіки та нейронних мереж / Т.В. Бутько, Д.В. Константінов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – №1(80)’. – С. 13–19.
  3. Константінов Д.В. Формування структури та функцій системи підтримки прийняття рішень в управлінні приміськими перевезеннями / Д.В. Константінов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – №3(82)’. – С. 20-23.
  4. Константінов Д.В. Удосконалення організації маршрутів прямування приміських пасажирських поїздів на залізницях України / Д.В. Константінов, Д.О. Бурлакова // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків, 2012. – №131. – С. 149–157.
  5. Константінов Д.В. Формування актуальних напрямків розвитку пасажирських приміських перевезень залізниць України / Д.В. Константінов, С.М. Ватраль // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків,2013. – №140. – С. 14 – 22.
  6. Константінов Д.В. Моделювання процесу оперативного регулювання швидкісних міжрегіональних пасажирських перевезень / Д.В. Константінов, К.В. Крамченко // Збірник наукових праць «Вісник НТУ ХПІ». – Харків,2013. – №56(1029). – С. 128 – 135.