Shcherbyna Maryna

Position: Assistant

Science degree, academic title:

Year of birth: 1981

Education:

In 2004 she graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specializing in “Organization of transportation and transport management (railway transport)”, and received a master’s degree in the organization of transportation and management of railway transport.

Scientific activity direction:

Management of operational work, modern information systems and technologies.

Author:

As part of educational and methodological work, Assistant M. Shcherbyna 24 scientific and educational-methodical developments were issued and prepared for publication, of which educational-methodical – 10.

Awards and diplomas:

Featured publications:

  1. Рябоконь В.М., Рябошапко М.Є. Удосконалення технології експлуатаційної роботи станції шляхом використання інформаційно-керівних систем / Збірник наукових праць. Харків:УкрДАЗТ, 2004.-Вип.60.-С.19-23
  2. Бутько Т.В., Рябошапко М.Є. Проблема скорочення простою вагонів на сортувальних станціях у вузлах. – Теза доповіді – ІІІ-тя науково-практична конференція, серія „Техніка, технологія”, КУЕТТ, Київ, 2005р.
  3. Щербина М.Є. Удосконалення технології роботи вантажної станції на основі моделі типу «сухий порт». – Тез. доп. перш. міжнар. конф. (22-25 травня 2007р.).- Євпаторія: УкрДАЗТ, 2007.-С.20-21
  4. Щебина М.Є. Застосування твердих ниток графіку руху поїздів в сучасних умовах розвитку вантажних перевезень. – Теза доповіді – Вісник економіки транспорту і промисловості.-Х:УкрДАЗТ,2009.-Вип.27.-С.72
  5. Щербина М.Є., Олійник К.Ю. Особливості взаємодії сортувальної станції та прилеглих дільниць / Збірник  наукових праць УкрДАЗТ, Харків, 2010, випуск № 112, с. 150-153
  6. Щербина М.Є., Мільшина В.М. Нові підходи до технології відправлення поїздів з сортувальних станцій / Вестник НТУ «ХПИ».-Харьков.-2010.-№57.- С.229-234.
  7. Щербина М.Є. Аналіз методів вибору оптимального маршруту прямування вагонопотоків. – Теза доповіді – Збірник наукових праць. Харків:УкрДАЗТ, 2013.-Вип.136.-С.376-377
  8. Щербина М.Є. Перспективи розвитку інтелектуальних транспортних систем на залізничному транспорті. – Теза доповіді – Збірник наукових праць. Харків:УкрДАЗТ, 2014.-Вип.143.-С.297
  9. Калашнікова Т.Ю., Щербина М.Є., Масалов С.О. Варіантна технологія взаємодії магістрального залізничного транспорту та ППЗТ. – Теза доповіді- Збірник  наукових праць УкрДАЗТ, Харків, 2015, випуск № 151, с. 119
  10. Olexii Khodakivskyi,Yevgeniia Khodakivska, Oleksandr Kuzmenko, Maryna Shcherbyna, Olha Kolesnichenko. Improvement of the railway transport system by increasing the level of goal-oriented activity. Procedia Computer Science. Volume 149, 2019, Pages 415-421. DOI information: 10.1016/j.procs.2019.01.156.