Kalashnikova Tetiana

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Year of birth:

Education:

In 1999 she graduated from the Kharkiv State Academy of Railway Transport, specializing in “Organization of transportation and transport management (railway transport)”.

Candidate of Science (Engineering) since 2004. She defended her thesis in the specialized academic council D 64.820.04 at the Kharkov State Academy of Railway Transport, specialty 05.22.20. – operation and repair of vehicles.

Awarded the academic title of Associate Professor.

Scientific activity direction:

Organization of train formation with the use of modern information systems and technologies

Author:

As part of educational and methodological work, Associate Professor T.J. Kalashnikova. 88 scientific and educational-methodical developments were issued and prepared for publication, of which educational-methodical – 16. She is a co-author of 2 tutorials.

Awards and diplomas:

Featured publications:

 1. Ткачов Ф.Г., Калашнікова Т.Ю., Рябошапка М.Є. Організація міжнародних перевезень. Методичні вказівки та завдання до курсової роботи// Харків: Енергозберігаючі технології. –2008
 2. Калашнікова Т.Ю., Сейдаметов М.М. Залучення додаткових обсягів пасажирів приміського сполучення на підставі гнучкої тарифікації. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Вип. 150. – Харків, 2014. – С. 24-30
 3. Калашнікова Т.Ю., Масалов С.О. Інтероперабельність як необхідна складова функціонування залізниці та її підрозділів. Зб. магістр. праць.- Харків: УкрДУЗТ, 2015.-Вип.152.-С30-35
 4. Калашнікова Т.Ю., Биков М.В. Аналіз досвіду  якості обслуговування пасажирів в умовах високошвидкісного руху. Збірник наукових праць УкрДУЗТ.- Харків: УкрДУЗТ, 2015.-Вип.154.-С.24-28
 5. Калашнікова Т.Ю., Полозун Р.С.,Приступа С.П., Цвір П.О. Технологічні аспекти у роботі прикордонної дільничної станції в умовах підвищення рівня інформатизації Вісник НТУ «ХПІ». -Харків: НТУ (ХПІ).- 2016.-Вип. 17(1189)– С 46-50
 6. Калашнікова Т.Ю., Чередніченко Ю.М. Визначення найкращої моделі використання високошвидкісних магістралей для залізниць України Збірник наукових праць УкрДУЗТ.- Харків: УкрДУЗТ, 2016.-Вип.162.-С.177-182
 7. Калашнікова Т.Ю., Касьянов І.І. Визначення  найкращої системи централізації для управління рухом поїздів на сортувальних станціях Збірник наукових праць УкрДУЗТ.- Харків: УкрДУЗТ, 2016.-Вип. 164.-С. 96-102
 8. Калашнікова, Т.Ю. Визначення найкращої системи централізації для управління рухом поїздів на сортувальних станціях [Текст] / Т. Ю. Калашнікова, І.І.Касьянов// Збірник наукових праць УкрДУЗТ.- Харків: УкрДУЗТ, 2016.-Вип. 164.-С. 96-102
 9. Калашнікова, Т. Ю. Підвищення якості функціонування УЗШК в умовах високошвидкісного руху [Текст] / Т. Ю. Калашнікова, В. В. Андрєєв, О.В. Харченко // Зб. наук. пр. / Укр. держ. унів. залізнич. трансп. – Х., 2017. – Вип. 173. – С. 161–167.
 10. Калашнікова, Т.Ю. Пропускна спроможність залізничного напрямку за умов швидкісного руху [Текст] / Т.Ю.Калашнікова, Ю.В.Кучерук, О.Ю.Кугай // International periodic scientific journal SCIENTWORLD & SWorld – Одеса: Україна, 2018. – Том 2. Вип. 9. – С. 24-29. 
 11. Solution of the Problem of Empty Car Distribution between Stations and Planning of Way-Freight Train Route Using Genetic Algorithms International Journal of Engineering & Technology 2018 y. p. 275 – 278. Prokhorov V., Kalashnikova T.Y., Rybalchenko L.I., Riabushka Y.A., Chekhunov D.
 12. Т.Ю. Калашнікова. Принципи мультимодальних перевезень пасажирів при організації пересадочної системи [Текст]/ Т.Ю. Калашнікова, А.І.Захарків, В.В.Пальчинський, А.В.Пантєєв // Зб. наук. пр. Укр. держ. унів. залізнич. транспорт. – Х.,  2018.- Вип. 177. Додаток.-С. 118-119.
 13. Калашнікова Т.Ю. Удосконалення організації міжнародних перевезень на основі системи EDIFACT. І.О. Туркін., Т.Ю. Калашнікова
 14. Organization of railway freight short-haul transportation on the basis of logistic approaches ICTE 2019, December 2019, Riga, Latvia T. Butko, V. Prokhorov, T.Kalashnikova, Y. Riabushka