Накази на зарахування до Магістратури (контракт)

Магістри денна контракт

Магістри заочна контракт

Дати поселення в гуртожиток студентів I курсу денної форми навчання

ДатаФакультетТелефонКуди звертатися
27 серпня Факультет «Управління процесами перевезень» 057-730-10-26 ауд. 1.409
28 серпня Факультет «Механіко-енергетичний» 057-730-10-22 ауд. 2.307
Факультет «Економіка» 057-730-10-30
057-730-10-28
ауд. 3.408
29 серпня Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології» 057-730-10-18 ауд. 1.218
ННЦГО 057-730-10-41 ауд. 3.523-А
30 серпня Факультет «Будівельний» 057-730-10-25 ауд. 1.208

ПРИМІТКА: Початок поселення з 8.00. Студент I курсу повинен мати паспорт, а при наявності пільги – оригінали документів, що підтверджують пільгу.

Список рекомендованих на денну форму навчання "Економіка підприємства"

Економіка підприємства

Накази на зарахування до Магістратури

Магістр (денна бюджет наковець)

Магістр (денна бюджет професійник)

Магістр (заочна бюджет професійник)

Накази на зарахування (денна форма)

Бакалавр (контракт на основі ПЗСО)

Бакалавр (контракт на основі диплому молодшого спеціаліста)

Бакалавр (бюджет на основі ПЗСО)

Бакалавр (бюджет на основі диплому молодшого спеціаліста)

Накази на зарахування (заочна форма)

Бакалавр (контракт на основі ПЗСО)

Бакалавр (контракт на основі диплому молодшого спеціаліста)

Бакалавр (бюджет на основі диплому молодшого спеціаліста)

Шановні вступники, що рекомендовані до Магістратури!

Для того, щоб отримати Банківські реквізити необхідно:

Список рекомендованих до магістратури (заочна форма)

Економічний факультет

Маркетинг

Логістика

Бізнес-адміністрування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент організацій і адміністрування

Облік і оподаткування

Підприємництво

Публічне управління та адміністрування

Управління фінансами, банківська справа та страхування

Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках

Будівельний факультет

Промислове та цивільне будівництво

Залізничні споруди та колійне господарство

Підйомно-транспортні, будівельні, колійні машини та обладнення

Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту

Механіко-енергетичний факультет

Якість, стандартизація та сертифікація

Високошвидкісний рухомий склад

Теплоенергетика

Вагони та вагонне господарство

Електричний транспорт / Електропостачання та ресурсозберігаючі технології

Локомотиви та локомотивне господарство

Факультет ІКСТ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інтелектуальні інформаційні технології

Комп’ютерні мережеві технології

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Телекомунікації та радіотехніка

Факультет УПП

Організація перевезень і управління на транспорті

Список рекомендованих до магістратури

Будівельний факультет

Залізничні споруди та колійне господарство

Підйомно-транспортні, будівельні, колійні машини та обладнення

Промислове та цивільне будівництво

Економічний факультет

Логістика

Маркетинг

Облік і оподаткування

Підприємництво

Публічне управління і адміністрування

Фінанси, банківська справа та страхування

Механіко-енергетичний факультет

Вагони та вагонне господарство

Електричний транспорт / Електропостачання та ресурсозберігаючі технології

Локомотиви та локомотивне господарство

Теплоенергетика

Якість, стандартизація та сертифікація

Факультет ІКСТ

Автоматизація та ком`пютерно-інтегровані технології

Компютерні мережеві технології

Спеціалізовані компютерні ситеми 

Телекомунікації та радіотехніка

Факультет УПП

Організація перевезень і управління на транспорті

Список рекомендованих до вступу на скорочену форму навчання

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (заочна форма)

Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини

Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту

Вагони та вагонне господарство

Вагони та вагонне господарство (заочна форма)

Високошвидкісний рухомий склад

Електровози та електропоїзди

Електровози та електропоїзди (заочна форма)

Електропостачання та ресурсозберігаючі технології

Залізничні споруди та колійне господарство (заочна форма)

Локомотиви та локомотивне господарство

Локомотиви та локомотивне господарство (заочна форма)

Організація перевезень і управління на транспорті

Промислове і цивільне будівництво

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Телекомунікаційні системи та мережі

Теплоенергетика

Технології штучного інтелекту

Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту

Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту (заочна форма)

Список рекомендованих до вступу на денну форму навчання на бюджет в УкрДУЗТ на основі повної загальної середньої освіти

071 Облік і оподаткування
Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ

072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління фінансами, банківська справа та страхування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

123 Комп’ютерна інженерія
Спеціалізовані комп’ютерні системи

126 Інформаційні системи та технології
Технології штучного інтелекту

133 Галузеве машинобудування
Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричний транспорт

144 Теплоенергетика
Теплоенергетика

151 Автоматизовані та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматизовані та комп'ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікаційні системи та мережі

192 Будівництво та цивільна інженерія
Промислове і цивільне будівництво

237 Залізничний транспорт
Автоматизовані та комп'ютерні системи забезпечення руху поїздів

263 Цивільна безпека
Безпека та охорона праці на залізничному транспорті

273 Залізничний транспорт
Локомотиви та локомотивне господарство

273 Залізничний транспорт
Вагони та вагонне господарство

273 Залізничний транспорт
Високошвидкісний рухомий склад

275 Транспортні технології
Організація митного контролю

275 Транспортні технології
Організація міжнародних перевезень

275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на транспорті

Шановний абітурієнте! Увага!!!

Проведення вступного іспиту (з іноземної мови), що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році (для вступників за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини») на базі Українського державного університету залізничного транспорту (УкрДУЗТ), буде проводитись: 11.07.2018 р.

Детальніше...

На факультеті УПП з 18.06.2018р по 21.06.2018 р відбулися державні екзамени

На факультеті УПП з 18.06.2018р по 21.06.2018 р відбулися державні екзамени

На факультеті УПП з 18.06.2018р по 21.06.2018 р відбулися державні екзамени за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з напряму підготовки «Транспортні технології (залізничний транспорт)». Вітаємо, дорогі випускники!

Бажаємо вам впевненості в своїх силах, витримки й наполегливості у досягненні поставленої мети в ім’я процвітання України. Нехай здобута вами освіта стане для вас зеленим світлом на життєвих шляхах, основою особистого успіху й кар’єрного росту!

На кафедрі інформаційних технологій УкрДУЗТ завершилася літня практика студентів випускників 2018 року радіотехнічного технікуму м. Харьків.

На кафедрі інформаційних технологій УкрДУЗТ завершилася літня практика студентів випускників 2018 року радіотехнічного технікуму м. Харьков.

На кафедрі інформаційних технологій УкрДУЗТ завершилася літня практика студентів випускників 2018 року радіотехнічного технікуму м. Харьків. Підсумком практики став конкурс-презентація командних робіт з основ розумних машин. Краща команда в складі учнів Саннікова О.Л. та Лук’янченка Д.Д. (керівник – аспірант кафедри інформаційних технологій Іванюк О.І.) отримала приз – мікроконтролери esp8266. Приз вручив ректор УкрДУЗТ проф. Панченко С.В. На знімку – після підведення підсумків конкурсу.

Детальніше...

Навчально-геодезична практика студентів І-го курсу Будівельного факультету

Навчально-геодезична практика студентів І-го курсу Будівельного факультету

Кожного року студенти першого курсу Будівельного факультету та факультету Управління процесами перевезень закріплюють отримані теоретичні знання з дисциплін «Інженерна геодезія» та «Основи геодезії» на практиці.

Саме в цей час студенти Будівельного факультету, які навчаються за спеціальностями 273 – Залізничний транспорт, 192 – Будівництво та цивільна інженерія та 133 – Галузеве машинбудування, під керівництвом к.т.н., доцента Ужвієвої Олени Миколаївни та к.т.н., асистента Коростельова Євгена Миколайовича оволодівають практичними навичками в виконанні топографічних зйомок...

Детальніше...