Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту

Вступнику

Вступнику

Студенту

Студенту

Співробітнику

Співробітнику

Випускнику

Випускнику

Новини

Вітаємо!

Вітаємо викладачів кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» з отриманням Грамоти Верховної Ради України та Грамоти Міністерства освіти та науки.

#УкрДУЗТ в рейтингу SCImago Institutions Rankings!

SCImago Institutions Rankings – наукометричний рейтинг, в якому приймають участь як наукові організації, так і заклади вищої освіти.

Вебінар із запобігання академічному плагіату

08 жовтня 2020 року співробітники Українського державного університету залізничного транспорту відвідали вебінар на тему «Методологія запобігання академічному плагіату» який був організований Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти і Plagiat.pl. Провідними спікерами виступили: виконавчий директор Plagiat.pl – Алі Тахмазов і директор по бізнес-розвитку Plagiat.pl в Україні – Максим Маєвський.

Вітаємо з призначенням іменної стипендії!

Вітаємо з призначенням іменної стипендії Президента України!

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

15-16 жовтня 2020 р. кафедрою філософії та соціології була проведена вже традиційна Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології», яка була присвячена 90-річчю Українського державного університету залізничного транспорту. В ній прийняли участь не тільки представники української наукової спільноти, але й науковці з інших країн (США, Німеччини, Норвегії, Словаччини, Білорусії, Грузії тощо).

Шановні студенти!!!!

Враховуючи сучасні вимоги вищої освіти та з метою спрощення доступу до системи дистанційного навчання «MOODLE УкрДУЗТ» було проведене впорядкування нумерації академічних груп всіх освітніх рівнів та форм здобуття вищої освіти.

УВАГА, СТУДЕНТИ!

У відповідності до рекомендацій Міністерства освіти та науки України, згідно рішення вченої ради університету від 12.10.2020 р. протокол №8 та наказу ректора №127 від 13.10.2020 р. заняття студентів денної форми здобуття вищої освіти усіх освітніх рівнів відбуватимуться за дистанційною формою до 15 листопада 2020 року згідно затвердженого розкладу

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

З метою дослідження питання використання наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection та отримання інформації про потреби вчених у використанні інших електронних ресурсів науково-технічної інформації, зокрема повнотекстових ресурсів, баз даних патентної, ліцензійної та економічної інформації тощо, Міністерство проводить опитування, за результатами якого будуть розглядатися можливі варіанти переформатування доступу до електронних наукових баз даних, який здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. До участі в опитуванні запрошуються науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники університету, співробітники бібліотеки, аспіранти та студенти, усі, хто має відношення до сфер наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, займається проведенням наукових досліджень та розробок. Пройти онлайн опитування можна за посиланням.

Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) є правонаступником Харківського інституту інженерів залізничного транспорту, заснованого у 1930 р. За 90 річну історію Університет підготував понад 85 тис. фахівців для залізничного транспорту, транспортного будівництва та інших галузей промисловості та економіки.

Сьогодні УкрДУЗТ – це сучасний заклад вищої освіти з високою міжнародною репутацією в галузі освіти та наукових досліджень. В університеті навчається біля 6 тисяч студентів, в т.ч. іноземних, які отримують ступінь бакалавра, магістра та доктора філософії. Університет нараховує 36 кафедр. За денною та заочною формами навчання здійснюється підготовка:

  • бакалаврів за 22 спеціальностями та 70 освітніми програмами,
  • магістрів за 17 спеціальностями та 39 освітньо-професійними програмами,
  • магістрів-науковців за 6 освітньо-науковими програмами,
  • докторів філософії за 8 освітньо-науковими програмами.

Навчально-виховний процес здійснюється кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників, яких в університеті працює 414 осіб. Серед них – 54 докторів та 257 кандидатів наук, два лауреати Державної премії України, 69 академіків і член-кореспондентів галузевих академій України, понад 50 почесних залізничників. 8 працівників Університету є заслуженими працівниками різних галузей народного господарства України.

 

Переглянути відео про університет

Партнери

МОН України Укрзалізниця ПедПреса Довідник Абітурієнта Український центр оцінювання якості освіти Освіта ВНЗ Інформаційна система ЦІТУ Rubika