Kostiantyn Kolesnyk

Посада: ESCHE Director, Candidate of historical sciences, Associate Professor

Науковий ступінь, вчене звання: Candidate of historical sciences, Associate Professor

Рік народження: 1972

Освіта:

In 1994, he graduated from Kharkiv State University majoring in “History”, Diploma of Specialist, qualification: “Historian, teacher of history and socio-political subjects.”
Candidate of historical sciences (PhD) since 2001. The dissertation was defended in the Specialized Academic Council of V.N. Karazin Kharkiv National University in specialty “History of Ukraine”, Diploma DK No. D012191. By the resolution of the Certification Board of the Ministry of Education and Science dd. October 19, 2005, K.E. Kolesnik was awarded the academic title of Associate Professor of History and Ukrainian studies. 2004 – Dean of the Faculty of Humanities, since 2012 – Director of the Educational and Scientific Center for Humanitarian Education.

Напрямок наукової діяльності:

History of Ukraine in the 1920s, organization of educational work in higher education, modern geopolitics, history of science and technology

Автор:

39 publications, including 12 resource books

Нагороди та подяки:

In 2005, he was awarded a watch from the Lviv Railway. In 2010, he was awarded the badge “Honorary Worker of Transport of Ukraine”. In 2015, he was awarded the Silver Badge of the Southern Railway.

Вибрані публікації:

 1. Політологія: Конспект лекцій./ Гужва О.П., Колесник К.Е., Щербак В.М., Саламатiна Т.М., Арбузов Г. Ф., Сніжко І.А., Кравченко О.В., Целуйко М.Є. – Х., УкрДАЗТ, 2014 – 82 с.
 2. Історія України: Конспект лекцій./ Гужва О.П., Колесник К.Е., Щербак В.М., Саламатiна Т.М., Арбузов Г. Ф., Сніжко І.А., Кравченко О.В., Целуйко М.Є. – Х., УкрДАЗТ, 2014 – 73 с.
 3.  Конституція гетьмана П.Орлика: Методичні вказівки з дисципліни «Історія України» / Гужва О.П., Колесник К.Е., Щербак В.М., Саламатiна Т.М., Арбузов Г. Ф., Близнюк Л.М., Литвиненко О.О., Толстов І.В. – Х., УкрДАЗТ, 2014 – 34 с.
 4. История железнодорожного транспорта. Практикум. История железнодорожного транспорта: Практикум / А.П. Гужва, К.Э. Колесник, Е.В. Кравченко, Г.Ф. Арбузов. – Харьков: УкрГАЖТ, 2014. – 78 с.
 5. Історія України та української культури. плани семінарських занять. Частина 1./Л.М. Близнюк, К.Е. Колесник, О.В. Кравченко, І.А. Сніжко, М.Є. Целуйко, Г.Ф. Арбузов, К.А. Єремєєва – Х., УкрДУЗТ, 2017 – 62 с.
 6. Історія України та української культури. Методичні вказівки для самостійної роботи. Л.М. Близнюк, К.Е. Колесник, О.В. Кравченко, І.А. Сніжко, М.Є. Целуйко, Г.Ф. Арбузов, К.А. Єремєєва – Х., УкрДУЗТ, 2017 – 70 с.
 7. Колесник К.Е. Розвиток українських залізниць у 1930-х роках. /Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту – Х., УкрДАЗТ, 2013 – Вип. 136 – С. 443 – 444
 8. Колесник К.Е. Еволюція виборчої системи згідно з виборчим законодавством України./Людина, суспільство, комунікативні технології – Харків – Красний Лиман, 2015– С. 151 – 155
 9. Колесник К.Е. Організація ГУАМ як спроба альтернативної інтеграції на пострадянському просторі. /Людина, суспільство, комунікативні технології – Харків – Красний Лиман, 2016 – С.188 – 190
 10. Колесник К.Е. Участь організації ГУАМ в розвитку транспортних коридорів на пострадянському просторі в 2013 – 2016 роках. /Людина, суспільство, комунікативні технології – Харків – Красний Лиман, 2017 – С. 198 – 201.
 11. Колесник К.Е. Газопровід TANAP як частина південного газотранспортного коридору та його геополітичне значення. /Людина, суспільство, комунікативні технології – Харків – Красний Лиман, 2018 – С.318 – 320
 12. Колесник К.Е. Організація ГУАМ і Балтійська асамблея: досвід співробітництва. /Людина, суспільство, комунікативні технології – Харків – Красний Лиман, 2019 – С.189 – 193

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Історія УкраїниАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Історія української культуриДіагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць
3ПолітологіяВисокошвидкісний рухомий склад
4 Історія науки і технікиВисокошвидкісний рухомий склад