Kudelya Viktoria

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: PhD in Economics, Associate Professor

Year of birth: 1980

Education:

In 2002 she graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport majoring in “Accounting and Auditing”.

PhD in Economics since 2007. She defended her dissertation in the specialized academic council K 64.820.05 at the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specialty 08.07.04 – Economics of Transportation and Communication. Dissertation topic is “The ways to improve the efficiency of railway transport in a market economy”.

Scientific activity direction:

Improving the efficiency of railway transport in a market economy.

Author:

She is the author of more than 30 scientific works, including textbooks – 1 with the report of the Ministry of Education, scientific articles – 15, thesis – 11, methodological developments – 3.

Awards and diplomas:

Featured publications:

Гриценко Н.В., Широкова О.М., Куделя В.І. Основні фактори активізації конкурентоспроможності залізничного транспорту України / Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут»: Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 59. – С.75-81.

Куделя В.І. Конкурентоспроможність транспортної продукції в умовах ринкової економіки / Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Випуск № 40. – С. 174-176.

Куделя В.І. Інноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту / Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Випуск № 41. – С. 259-260.

Куделя В.І. Теоретичний підхід до проблеми мотивації персоналу на залізничному транспорті / Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Випуск № 44. – С. 273-275.

Куделя В.І., Яковенко В.Г. Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи підприємства / Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут»: Збірник наук. праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 32. – С.137-141.

Куделя В.І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізниць / Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут»: Збірник наук. праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015, С.148-153.

Куделя В.І., Яковенко В.Г., Гриценко Н.В. Теоретический подход к проблеме мотивации персоналом на железнодорожном транспорте / Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут»(економічні науки). Збірник наук. праць. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – №27 (1199). – С. 47-52.

Котик В.О., Котик В.В., Моцна І.В., Куделя В.І. Модель державного регулювання підвищення ефективності пасажирських перевезень залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 4(21).- Режим доступу: www.easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr

Куделя В.І., Мирошниченко Ю.В., Моцна І.В. Організація праці як фактор удосконалення менеджменту персоналу / Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2020. – № 3 (114).

Куделя В.І., Гриценко Н.В. Управління адаптацією персоналу сучасного підприємства / Вчені записки Таврійського національного університету ім. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2020.- Том 31 (70). № 4.

The main subjects that teaches are:

NumberDisciplineEducation Program/Higher Education Level
1Risk managementManagement of organizations and administration
2Economic evaluation of innovative projects in railway transportOrganization of Traffic and Transport Management
3Economic theory and economics of railway transportAutomatization and computer-integrated technologies
4Labor rationingPersonnel Management and Labour Economics
5Information systems and technologies in managementManagement of organizations and administration
6Sociology of laborPersonnel Management and Labour Economics
7Economics of labor and social-labor relationsPersonnel Management and Labour Economics