Історія створення кафедри

Кафедра «Економічна теорія та право» була створена в 1938 році під назвою кафедра «Політична економія».

Протягом останніх 40 років кафедру очолювали: доц. Ступницький В.І.(1967-1973рр.), доц. Пономаренко П.І. (1973-1981рр.), доц. Сивальнев О.Г.(1981-1983рр.), доц. Духов В.Є.(1983-1999рр.), проф. Соболєв В.М. (2000 – 2007 рр.).
З липня 2007 р. по квітень 2015 року кафедру очолювала професор академії, кандидат економічних наук Борович Ольга Дмитрівна.

З квітня 2015 року кафедру очолює Каменева Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

До штату ПВС кафедри входять викладачі, що мають багаторічний науково-педагогічний досвід роботи у ВНЗ: к.е.н. доц. Каменева Н.М.,  к.е.н. доц. Косич М.В., к.ю.н. доц. Гайворонська Т.М., к.е.н. доц. Александрова О.Ю., ст.викладачі: Крутько І.М., Колісников А.В. Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації із застосуванням новітніх методів навчання.

Методичне забезпечення, що розроблено викладачами кафедри, складається з більш ніж 123 підручників, посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, тощо. Великий внесок в його наповнення внесли доценти Н.М. Каменева, О.Ю. Александрова, Т.М. Гайворонська, М.В. Косич,  та старші викладачі А.В. Колісников, І.М. Крутько, О.Т. Мозгова.