Суранов Олексій Владиславович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1955

Освіта:

У 1978 р. Закінчив харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна за спеціальністю: «Гідропневмоавтоматика та гідропривод» та отримав кваліфікацію інженера-механіка. Рішенням Вищої атестаційної комісії Ради міністрів СРСР у 1989 р. від 23.10.89 присуджений вчений ступінь кандидата технічних наук.

Дисертацію захистив за спеціальністю 05.04.02 – Теплові двигуни, УДК 621.436.12. Тема дисертації: «Підвищення показників роботи чотирьохтактного дизеля за рахунок підвищення ефективності механізма газорозподілу».- 240 с. Науковий керівник – д.т.н., проф. В.І. Мороз.

Рішенням Вченої Ради Харківської академії залізничного транспорту від 27.12.94 р. (протокол № 3) присвоєно  вчене звання доцента кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувалньих машин (атестат ДЦ АР №001218)

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення паливної економічності дизелів. Покращення властивостей паливно-мастильних матеріалів, експлуатаційні матеріали для будівельної та колійної техніки, ресурсозбереження на транспорті, нанотехнології. Гідравлика та гідроавтоматика. Автоматика БКВРМ.

Автор:

більше 60 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 17 патентів.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Суранов О.В. Методичні вказівки до виконання завдань та самостійних робіт з дисциплін «Гідропривод та гідроавтоматика машин», «Основи автоматизації БКВРМ». Розділ 3: «Аналіз принципових схем гідравлічних приводів мобільних машин» для студентів спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та устаткування» 7.09.214 усіх форм та строків навчання.-Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 22 с. (Методичні вказівки).
 2. Суранов О.В., Стефанов В.О., Суранов О.О. Основи автоматизації будівельних, дорожніх і вантажно-розвантажувальних машин. Частина 1 : «Вимірювальні перетворювачі»/Навчальний посібник.- Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 146 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (№1/11-11239 від 9.12.010 р.)).
 3. Бабенко А.О., Романович Є.В., Суранов О.В. Програма технологічної практики, інтегрованої з роботою студзагонів студентів спеціальності  спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та устаткування» 7.09.214 усіх форм та строків навчання.-Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 11 с. (№1145). (Методичні вказівки)
 4. Суранов О.В. Розрахунок балок рівного опору/ Збірник наукових праць УкрДАЗТ. Випуск 130.- Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 162 с. (с. 150-154).
 5. Суранов О.В. Розрахунок гідравлічних приводів мобільних машин/Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійних робіт з дисципліни «Основи автоматизації БКВРМ»,-Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 14 с. (№3522). (Методичні вказівки)
 6. Суранов О.В.  Аналіз принципових схем гідравлічних приводів мобільних машин /Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійцних робіт з дисципліни «Гідропривод та гідроавтоматика машин», «Основи автоматизації БКВРМ».- Харків: Укрдазт, 2013.-23 с. (№3729). (Методичні вказівки)
 7. Патент на винахід № 82911 Краплинний дозатор для введення присадок. Зареєстровано в державному реєстрі патенів України на винаходи 26.05.2008. Бюл. № 10, 4 с.Патент на винахід № 97768 Паливна система дизельного двигуна внутрішнього згоряння. Зареєстровано в державному реєстрі патенів України на винаходи 12.03.2012. Бюл. № 5, 4 с.
 8. Патент на винахід № 105616 Пристрій для отримання наночасток вуглецю електродуговим способом Україна: МПК С01В 31/02, В82В 3/00 /Воронін С.В., Суранов О.В., Оноприйчук Д.В., Суранов О.О., Суранов Д.О.; заявник УкрДАЗТ.-заявл. 30.09.2013; опубл. 26.05.2014, Бул. №10.- 9с..
 9. Воронин С.В., Суранов А.В., Суранов А.А. Анлитический обзор технологий получения высокоструктурированных наночастиц углерода/ сб. Научн. Трудов ХОТБ АБУ, 2013.-Вып. 73.- С. 212-223. (Стаття).
 10. Воронін С.В. Оноприйчук Д.В., Суранов О.О., Амінов Д.О. Огляд та аналіз конструкцій установок для отримання наночастинок вуглецю електродуговим методом/ зб. Наук. Праць УкрДАЗТ, 2013.- Вип. 141.- С. 253-258. (Стаття).
 11. Воронін С.В. Оноприйчук Д.В., Суранов О.О., Куц В.М. Лабораторний пристрій для отримання  наночасток вуглецю / зб. Наук. Праць УкрДАЗТ, 2014.- Вип. 148.-Ч. 1.- С. 74-78 /Міжнародна науково-техн. конф. «Нові технології, обладнання, матеріали в будівництві і на транспорті» 26-28 листопада 2014. (Стаття).
 12. Суранов О.О. Обгрунтування параметрів пристрою для отримання наночасток вуглецю електродуговим способом/ тези доповідей міжнародної науково-техн. конф. «Нові технології, обладнання, матеріали в будівництві і на транспорті» 26-28 листопада 2014: Матеріали конф.- Харків: «Влавке», 2014.- 86 с. (С. 25). (Тези доповідей)
 13. Ремарчук М.П., Суранов О.В. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з дисципліни «Гідравлічний привод БКВРМ».- Харків: УкрДАЗТ, 2014 р.- 27 с.. (Методичні вказівки)
 14. Воронін С.В., Суранов О.В., Суранов О.О. Вплив нанодобавок на протизношувальні властивості гідравлічної рідини И-30А /тези доповідей XVII міжнародної науково-техн. конф. АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика». Харків, 19-21 жовтня 2016 р.: матеріали конференції.- Вінниця: «Глобус-Прес», 2016.- 140 с. ( С. 102-103).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Ремонт машинПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання