Модель та метод інформаційної технології навігації автономних мобільних систем в умовах невизначеності

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Автор: Іванюк Олександр Ігорович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Каргін Анатолій Олексійович

Спеціальність: 126 - Інформаційні системи та технології

Захист: 20.04.2021

Статус: Захищена