Підвищення енергоефективності системи «тепловий двигун – тяговий електропривод» тепловоза

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Автор: Помазан Данило Павлович

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., доцент Маслій Артем Сергійович

Спеціальність: 273 - Залізничний транспорт

Захист: 30.12.2021

Статус: Захищена