Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць

Шифр: 24120

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Історія України або Географія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 107.26

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 15/10

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць” є к.т.н., доцент Сумцов А.Л.

Мета навчання за освітньою програмою

Мета навчання за спеціальністю – ґрунтовне теоретичне та практичне формування професійних компетенцій, заснованих на загальнонаукових та спеціалізованих знаннях, які нададуть можливості працевлаштування на провідних підприємствах та в організаціях галузі залізничного і промислового транспорту. Розширення знань, умінь, навичок та мобільності для здобуття успіху на ринку праці та в соціальній сфері. Здобуття умінь у організаційно-управлінській, науково-дослідній, проектно-конструкторській, педагогічній, сервісно-експлуатаційній сферах у відповідності до вимог стандартів вищої освіти. Підготовка висококваліфікованих кадрів

Адресати освітньої програми

Програма адресована вступникам, що проявляють зацікавленість, у першу чергу, до аналітичного характеру майбутньої професії, заснованої на поглиблених теоретичних знаннях процесів, що відбуваються у машинах, електричних колах, матеріалах залізничного та промислового транспорту.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються основні та вузько направлені методи і засоби діагностики та неруйнівного контролю елементів рухомого складу та інфраструктури залізниць та промислового транспорту;
  • вивчаються технології неруйнівного контролю та діагностування елементів залізничного рухомого складу для проведення своєчасного ремонту чи технічного обслуговування за умовами необхідності.
  • надаються знання іноземних мов в соціальних та технічних напрямках.

Можливості працевлаштування

Після закінчення університету фахівці цієї спеціальності мають змогу працевлаштування на підприємствах локомотивного господарства залізниць, локомотиворемонтних, локомотивобудівних та машинобудівельних заводах, у проектних, виробничих та науково-дослідних організаціях як України та інших країн світу.

Додаткова інформація

Підприємства та організації, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою: машинобудівельні заводи, локомотивні та моторвагонні депо, служби локомотивного господарства та приміського сполучення ПАТ Укрзалізниця, Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та інші науково-проектні підприємства та конструкторські організації, що пов’язані з залізничним транспортом та локомотивним господарством.