Фінансова аналітика в цифровій економіці

Шифр: 50913

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 14348

Форма здобуття освіти: повна, скорочена

Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки
10 місяців / 8 семестрів
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або
ступеня молодшого бакалавра – 1 рік 10 місяців / 4 семестри
на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки 10 місяців / 10
семестрів
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або
ступеня молодшого бакалавра – 2 роки
10 місяців / 6 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Мета навчання за освітньою програмою
Програма націлена на підготовку нового покоління фінансистів-аналітиків, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками в галузі фінансів, методами аналізу сучасних тенденцій фінансових ринків і фінансовими інструментами, заснованими на використанні можливостей перспективних цифрових технологій для розвитку сфери фінансових послуг та грошово-кредитних відносин. Пріоритетним завданням програми є підготовка бакалаврів нового типу, які відповідають світовим стандартам економічної освіти.
Адресати освітньої програми
Розвиток цифрової економіки тісно пов’язаний з: переходом в онлайн формат цілих секторів економіки, зміною структури зайнятості, виникненням нових вимог до професійних компетенцій, роздрібним ринком (сферою електронної торгівлі), онлайн-банкінгом та іншими онлайн-сервісами, побутовими, кур’єрськими та фінансовими послугами, здійсненням грошових переказів, бізнесом із доставки їжі, лікарських засобів тощо. Все це призводить до зростання попиту на фахівців у галузі фінансів з цифровими навичками роботи з інформацією із застосуванням сучасних засобів телекомунікацій та програмних продуктів. Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі фінансів, кращого практичного досвіду роботи у сфері оподаткуванні, депозитарній діяльності, корпоративному управлінні, діяльності контрольно-ревізійних служб, фінансових, банківських, бюджетних установ, вивченні останніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку міжнародного фінансового ринку та ринку фінансових послуг і постійно перебувають в процесі адаптації до глобальних вимог бізнесу.
Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
• формуються знання з унікальних аналітичних технологій, які дозволяють: швидко і якісно вирішити основні задачі фінансових установ та інших суб’єктів господарювання; використовувати цифрові платформи у процесі розвитку бізнес-моделей; здійснювати цифровізацію бізнес-процесів із застосуванням сучасних релевантних технологій;
• надаються необхідні професійні навички з впровадження та використання цифрових технологій для ефективного функціонування складних фінансових процесів і систем; розроблення прогнозних моделей розвитку фінансових процесів та систем у цифровому фінансовому просторі; підготовки та реалізації ефективних рішень проблем діджиталізації економіки;
• досліджуються похідні фінансові інструменти та фінансові технології, зокрема – проектний аналіз та проектне фінансування, фінансове моделювання, технічний та фундаментальний аналіз у трейдингу;
• вивчаються методики з оцінки інвестиційних та інноваційних проектів, аналізу кредитоспроможності підприємств; визначення вартості компанії, технології управління активами та грошовими потоками підприємств і компаній, управління фінансовими ризиками;
• вивчаються аналіз та функціональне моделювання бізнес-процесів, методів оцінювання ризиків проектування інформаційних систем, синтезу складних систем на засадах використання їх комп’ютерних моделей
Можливості працевлаштування
Випускники-бакалаври можуть працювати на таких посадах: аналітик та розробник інтелектуальних систем аналізу; економіст з фінансової роботи, економіст-аналітик, аудитор; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; професіонал з депозитарної діяльності, професіонал з корпоративного управління, професіонал з торгівлі цінними паперами, професіонал з управління активами; державний службовець в органах податкової, контрольно-ревізійної служби, державного казначейства; фахівець податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ. головний державний інспектор, у Пенсійному фонді, банківських установах, страхових компаніях; асистент, викладач вищого навчального закладу; учитель середнього навчально-виховного закладу; науковий співробітник.
Рівень підготовки дозволяє також продовжувати навчання на провідних магістерських програмах в Україні і за кордоном
Додаткова інформація
• в освітню програму введені нові сертифіковані курси (у тому числі, із залученням до викладання фахівців-практиків фінансової сфери);
• проведення на регулярній основі лекцій, зустрічей, круглих столів та майстер-класів із провідними фахівцями-фінансистами, практиками, директорами фінансових установ;
• студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють на старших курсах вирішувати задачі, які представляють професійний інтерес для потенційних роботодавців, а також формувати заділ для розвитку власного бізнес-проекту.
• участь студентів у щорічному Всеукраїнському фестивалі інновацій, Всеукраїнському конкурсі «Фінансова грамотність», Конкурсі стартап проектів; «Global money week»;
• участь студентів у профільних заходах навчального і науково-дослідного характеру: фахових олімпіадах, конгресах, форумах, конференціях всеукраїнського і міжнародного масштабів;
• студенти проходять практику та стажування у фінансових відділах та службах провідних підприємств різних сфер та галузей економіки, банківських установах, страхових компаніях, компаніях з управління активами, в державних установах, тощо.

 

Відповідальна особа – Стешенко Олена Дамирівна