Комерційна діяльність та логістика

Шифр: 18691

Спеціальність: 075 Маркетинг

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 177.88

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 5/0

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 21019

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Комерційна діяльність та логістика” є к.е.н., доцент Волохов В.А.

Комерційна діяльність та логістика

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є формування у студентів економічного мислення, комплексного розуміння проблем комерційної діяльності та логістики, опанування навичок їх практичного вирішення. Окрему увагу приділено вивченню сучасних методів і технологій управління наскрізними інтегрованими бізнес-процесами, пов’язаними з просуванням продукції і супутніх потоків від моменту виникнення потреби в продукції до моменту задоволення потреби з метою підвищення ефективності діяльності компанії.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань, вмінь та навичок, для виконання, прийняття управлінських рішень та розв’язання оптимізаційних задач з логістики та комерційної діяльності. Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє професійне майбутнє з комерційною діяльністю та логістикою. Один з головних аспектів програми – надання знань у вивченні сучасних підходів, методичних інструментів оцінювання та оптимізації ефективності функціонування логістичних систем, інструментів розвитку підприємства та забезпечення його рентабельного функціонування в умовах товарно-грошових відносин.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються питання концепції, стратегії та тактики комерційної діяльності та логістики, принципи і закономірності створення та руху матеріальних потоків;
  • опановується методичний інструментарій розроблення та реалізації завдань комерційної діяльності та логістики;
  • формуються навички логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування;
  • опановуються навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень;
  • вивчаються передові стратегії логістики просування продукції, сервісної логістики;;
  • вивчаються основи логістичного підходу, що інтерпретує керовану систему у вигляді матеріальних, інформаційних потоків і потоків послуг;
  • вивчається транспортне забезпечення комерційної діяльності систем;
  • формуються знання щодо психології поведінки споживачів та їх залучення й утримання як постійних клієнтів, управління їх поведінкою;
  • створюється сприятливий ґрунт для практичної реалізації можливостей і талантів кожного студента.

Можливості працевлаштування

Випускник здатний виконувати економічну професійну роботу у сфері комерційнії діяльності, раціоналізації виробництва, інноваційної діяльності та логістики. Випускник підготовлений до роботи з управління рухом матеріальних, інформаційних і фінансових потоків; в консалтингових компаніях; на виробничих підприємствах тощо. Також випускники можуть займати посади спеціалістів з адміністративної діяльності, постачання, збуту, зовнішньоекономічної діяльності.

Додаткова інформація

На сьогодні в Україні все більше в компаніях потребують на спеціалістів сфери комерційної діяльності та логістики: аналітіків, маркетологів-економістів, фахівців з матеріально-технічного постачання, управителів з зовнішньо-економічної діяльності тощо. Сьогодні фахівці з логістики та комерційної діяльності входять до топ найбільш затребуваних професійних галузей. Випускники кафедри «Маркетинг» працюють в різноманітних транспортих компаніях України (ТОВ «Перша Логістична Компанія», Компанія «Логістик», ТОВ «УкрТрансТрейдинг» та інші), в Центрі транспортного сервісу «Ліски», Групі логістичних компаній «VN Group», на промислових підприємствах різних галузей, у торгівле них компаніях, в органах влади тощо. Студенти на протязі всіх років навчання приймають участь у Міжнародних і Всеукраїнських економічних конкурсах та фестивалях, займаючи призові місця.