Телекомунікаційні системи та мережі

Шифр: 1882

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Фізика або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 131.03

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 20

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 14200

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Телекомунікаційні системи та мережі” є к.т.н., доцент Корольова Н.А.

Телекомунікаційні системи та мережі

Мета навчання за освітньою програмою

Метою освітньої програми є забезпечення здобувачам вищої освіти здобуття сукупності знань, умінь, навичок, інших компетентностей у сфері телекомунікаційних систем та мереж, що дасть їм можливість працевлаштування на провідних підприємствах та організаціях у галузі телекомунікацій.

Під час навчання здобувачі вищої освіти вивчають принципи організації та функціонування телекомунікаційних мереж (телефонних мереж, комп’ютерних мереж, мереж мобільного зв’язку, мереж безпроводового доступу тощо), принципи побудови та використання телекомунікаційного та кінцевого обладнання (комутаторів, маршрутизаторів, модемів, мультиплексорів, серверів IP-телефонії, поштових серверів, серверів баз даних, телефонних апаратів, комп’ютерів тощо), принципи реалізації мережевих технологій, стандартів та протоколів у галузі телекомунікацій (Ethernet, IP, xDSL, GSM, CDMA, SDH тощо) та особливості надання телекомунікаційних послуг (IP-телефонія, доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет, передача даних тощо).

Адресати освітньої програми

Програма адресована вступникам, що проявляють зацікавленість до принципів побудови, організації, технічного обслуговування та експлуатації, проектування, дослідження та впровадження телекомунікаційних систем та мереж на основі сучасних технологій, протоколів та стандартів.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Базові знання гуманітарного та економічного спрямування, що сприяють формуванню особистості, здатності до ефективної комунікаційної взаємодії та використовуються у професійній та соціальній діяльності.

  • Фундаментальні теоретичні знання з математики, фізики, інформатики, які використовуються при дослідженні, проектуванні й експлуатації телекомунікаційних систем та мереж, їх складових елементів.
  • Навички роботи з комп’ютером, з його апаратним та програмним забезпеченням, знання інформаційних технологій та особливостей їх застосування в телекомунікаціях.
  • Знання теоретичних основ телекомунікацій та радіотехніки, принципів, засобів і методів передавання, випромінювання, приймання, зберігання інформації, мережевої безпеки.
  • Знання побудови, параметрів та характеристик, технологій передавання, управління, взаємодії, технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних систем та мереж.
  • Володіння технологіями та програмними засобами планування, моделювання та проектування нових (модернізації існуючих) телекомунікаційних систем та мереж.
  • Навички роботи з приладами та автоматизованими діагностичними контрольно-вимірювальними комплексами телекомунікаційних систем та мереж.
  • Знання про напрями розвитку телекомунікаційних систем та мереж, перспективні телекомунікаційні та інформаційні послуги, володіння принципами наукових досліджень та методами впровадження інноваційних рішень у галузі телекомунікацій.

Можливості працевлаштування

Випускники можуть займати провідні посади в підрозділах операторів та провайдерів телекомунікацій, послуг Інтернет, інформаційно-обчислювальних центрах, сервісних центрах і центрах технічної підтримки засобів телекомунікаційної техніки, а також в науково-дослідних і проектних організаціях, які займаються розробкою, дослідженням та проектуванням телекомунікаційних систем та мереж, або у закладах освіти, що провадять освітню діяльність за даною або спорідненими до освітньої програми спеціальностями.

Додаткова інформація

Кафедра“Транспортний зв’язок” тісно співпрацює з провідними підприємствами у галузі телекомунікацій (ТОВ СП «Монис», ТОВ «НВП «Транспортні технології», ТОВ «WatsonTelecom», ПрАТ «Київстар», ПАТ «Завод «Південкабель» та інші), структурними підрозділами залізничного транспорту та метрополітенів, закладами вищої освіти, діяльність яких відповідає даній освітній програмі. При здійсненні освітньої діяльності застосовується створений на кафедрі унікальний навчально-тренувальний комплекс, що об’єднує в єдину мережу обладнання Iskratel, WatsonTelecom, Raisecom, Dynamix, D-Link, TP-Link, Ericsson, «Стальенерго» та інших виробників, а також робочі місця працівників телекомунікаційних підприємств, структурних підрозділів залізничного транспорту, інших підприємств, організацій та компаній. На базі випускової кафедри діє спеціалізована вчена рада Д 64.820.01 із захисту дисертаційних робіт за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі».

 

Телекомунікаційні системи та мережі