Тематика НДР кафедр і лабораторій, виконання договорів:

«Логістичні технології на транспорті і взаємодія видів транспорту»Альошинський Є.С.тел. 730-19-55
tsl@kart.edu.ua
«Підвищення паливно-експлуатаційної економічності та покращення екологічних показників дизельної тяги»Фалендиш А.П.тел. 730-10-77
ttd@kart.edu.ua
«Управління технологічною експлуатацією та ремонтом тягового рухомого складу»Тартаковський Е.Д.тел. 730-19-98
errs@kart.edu.ua
«Механізація вантажно-розвантажувальних та шляхових робіт на залізничному транспорті»Романович Є.В.тел. 730-10-72
spprm@kart.edu.ua
«Підрейкові основи і спецзалізобетон»Плугін А.А.тел. 730-10-63
bmcs@kart.edu.ua
«Автоматизовані вентильні електромеханічні системи тяги»Щербак Я.В.тел. 730-10-73
aset@kart.edu.ua
«Мікропроцесорні засоби автоматизації об’єктів залізничного транспорту»Мойсеєнко В.І.тел. 730-10-61
scs@kart.edu.ua
«Корозія і захист від корозії конструкцій і споруд залізниць»Плугін А.М.тел. 730-10-64
bmcs@kart.edu.ua
«Автоматика та телемеханіка»Бойнік А.Б.тел. 730-10-32
at@kart.edu.ua